EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


پاسخ انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران به مشاور رسانه ای وزیر کار : نشانی آگهی ثبت انجمن را بدهید
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶

سخنگوی انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در مورد سخنان مشاور وزیر کار درمورد نبود مشکل در راه ثبت انجمن گفت: صرف نظر از درستی و یا نادرستی گفته های مشاور محترم رسانه ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تناقضات موجود در سخنان ایشان که در زمان مقتضی و به طور مستند درباره آن توضیحات لازم و کافی به افکار عمومی و همکاران محترم مطبوعاتی داده خواهد شد لازم می دانم خرسندی خود را از تاثیری که نامه اخیر روزنامه نگاران محترم به رئیس جمهوری بر مسئولان وزارت کار گذاشت اعلام کنم.

شهریار شمس مستوفی که از اعضای هیات موسس انجمن نیز هست افزود:متاسفانه از تاریخ 2/10/1395 یعنی زمان برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران تاکنون، مقامات ذیربط ضمن دریافت تمامی مدارک مجمع از هرگونه پاسخگویی شفاف و قانونی درباره موانع ثبت انجمن بر خلاف قوانین و آیین نامه های مورد عمل، استنکاف کرده اند.

اجالتا لازم می دانم توجه ایشان و دیگر مسئولان وزارتخانه مذکور را به مفاد مواد 14 و19 «آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط» جلب کنم.

وفق ماده 14 آیین نامه مذکور«وزارت کار پس از دریافت مدارک[مجمع عمومی] ظرف یک ماه نسبت به ثبت و صدور گواهینامه و آگهی انجام انتخابات و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه تشکل ذیربط اقدام خواهد نمود»، مضافا ماده 19 همان آیین نامه تاکید کرده است «ثبت تشکل های صنفی موضوع این آیین نامه و نظارت بر انتخابات و فعالیت آنها برعهده وزارت کار و امور اجتماعی است».

وی ادامه داد:بنابراین و به اعتبار سخنان آقای رمضانی که تاکید کرده اند«هیچ مشکلی برای ثبت انجمن وجود ندارد» و بنا بر ادله پیش گفته، وزارت کار موظف بوده و هست که نسبت به صدور آگهی ثبت انجمن اقدام کند ولذا ایشان و مقامات وزارت متبوع باید پاسخگوی این پرسش باشند که چرا علی رغم نبود مشکل بر سر راه ثبت انجمن، تاکنون آگهی ثبت از سوی اداره کل مربوطه صادر نشده است؟

شمس مستوفی در پایان گفت:علی ایحال چنانچه ایشان از صحت گفتار و کردار مقامات ذیربط اطمینان دارند دستور فرمایند که آگهی ثبت انجمن و نسخه برابر اصل مدارک مجمع عمومی به نماینده هیات رییسه مجمع تحویل داده شود. ضمنا شایان ذکر است به منظور رفع موانع ثبت انجمن، جلسات متعددی با مقامات ارشد وزارت کار برگزار شده که متاسفانه آقای رمضانی صرفا اشاره ای تحریف شده و گزینشی به یک جلسه داشته است.


کارت

کارت