EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


افغانستان: 87 درصد زنان خبرنگار در حکومت طالبان از تبعیض رنج می‌برند
چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

یک نظرسنجی اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران افغانستان نشان می‌دهد که از زمان به قدرت رسیدن طالبان، تعداد خبرنگاران زنی که در این کشور با تبعیض روبرو هستند، افزایش چشمگیری داشته است.

در روز جهانی زن، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) و اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران (ANJU) افغانستان وضعیت پیش‌روی زنان خبرنگار در افغانستان را محکوم کرده و حمایت از کارزار آن‌ها برای کار و حقوق بشر اعلام همراهی کردند.

این نظرسنجی تحت عنوان «شرایط کار خبرنگاران زن تحت حکومت طالبان در افغانستان» به وضعیت امنیت روانی، فیزیکی و دیجیتالی خبرنگاران زن و بحران فزاینده آزادی بیان در کشور می‌پردازد.

بر اساس این نظرسنجی ۸۷ درصد از زنان روزنامه‌نگار در طول حکومت طالبان تبعیض جنسیتی را تجربه کرده‌اند.

همچنین ۶۰ درصد از زنان روزنامه‌نگار شغل و حرفه خود را از دست داده‌اند.

۷۹ درصد از زنان روزنامه‌نگار گفته‌اند که تحت رژیم طالبان مورد توهین و تهدید قرار گرفته‌اند. ۹۱ درصد از زنان روزنامه‌نگار تنها پشتوانه اقتصادی خانواده‌های خود بوده‌اند.

پاسخ‌دهندگان همچنین نگرانی‌های عمیق خود را در مورد سیاست‌های طالبان که بر امنیت، محدودیت بودجه رسانه‌ها و فقدان قانون رسانه‌ای تأثیر می‌گذارد، ابراز داشتند.

مشروح این خبر را اینجا بخوانید.


کارت

کارت