EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


امید آینده برای زنان در رسانه‌های افغانستان از بین رفت
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰

طالبان وزارت امور زنان افغانستان را تعطیل و یک معاونت وزارتخانه را جایگزین آن کرده است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) نگران محدودشدن سریع فضای زنان در افغانستان در دوران طالبان و خواستار اقدامات فوری برای حمایت از زنان روزنامه‌نگار در این کشور است.

این فدراسیون اعلام می‌کند: «اینکه چه سرنوشتی در انتظار زنان روزنامه‌نگار افغانستان است، شکی نیست که آینده زنان در رسانه‌های این کشور کاملا مبهم است»

فدراسیون افزود که به نظر می‌رسد آینده‌ای برای رسانه‌ها وجود ندارد و وضعیت زنان در افغانستان حتی بدتر است.

در سپتامبر، تابلوی وزارت امور زنان برداشته شد و تابلوی جدیدی با عنوان وزارتخانه‌های امر به معروف و نهی از منکر جایگزین آن شد و با نصب تابلو جدید از ورود کارمندان زن به ساختمان جلوگیری شد.

آخرین سیاست‌های رهبران طالبان به دنبال محدودیت‌های زنان در زمینه‌های مختلف از جمله در آموزش و پرورش است.

روزنامه‌نگاران زن به فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گفته‌اند معتقدند در دوران جدید حکومت طالبان همه دستاوردهای بیست سال گذشته، از آن‌ها گرفته شده است.

علی‌رغم ادعای اولیه طالبان مبنی بر احترام به حقوق زنان و رسانه‌های آزاد، تجربه این مدت کوتاه از کنترل طالبان، گویای حقیقت دیگری است.

طالبان موسیقی و حضور زنان در رسانه‌ها را ممنوع کرده است.

همچنین طالبان در ماه گذشته ۱۱ مقررات رسانه‌ای جدید برای رسانه‌های افغانستان اعلام کرد که طالبان را قادر می‌سازد تا محتوای پخش را سانسور کرده و آزادی مطبوعات را محدودتر کنند.

مشروح این خبر را اینجا بخوانید.


کارت

کارت