EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


سقوط ۱۸ رتبه‌ای آزادی مطبوعات در مالزی طی یک سال
شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

به دنبال انتشار شاخص جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۱ میلادی توسط سازمان گزارشگران بدون مرز، روزنامه‌نگاری در مالزی با نزول شدید رتبه طی یک سال مواجه شده است.

نگرانی‌های شدیدی وجود دارد که سطح آزادی مطبوعات در این کشور به سطح پایینی نسبت به گذشته رسیده است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) در همراهی با اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران مالزی (NUJ) از دولت این کشور می‌خواهند اطمینان حاصل کند که تصمیماتی برای حمایت از روزنامه‌نگاران گرفته شود.

مالزی از رتبه ۱۰۱ در سال ۲۰۲۰ میلادی اکنون به رتبه ۱۱۹ رسیده و با ۱۸ رتبه کاهش مواجه شده است.

در یک سال اخیر شرایط آزادی مطبوعات در مالزی و سراسر جهان به خاطر همه‌گیری کرونا بدتر شده است.

فدراسیون معتقد است: «باید از طرف دولت مالزی اقدامی انجام شود تا اطمینان حاصل شود که روزنامه‌نگاران می‌توانند بدون هراس به کار خود بپردازند.»

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران همچنین خواستار جلوگیری از سرکوب و تحقیر روزنامه‌نگاران در این کشور است.

مشروح این گزارش را اینجا بخوانید.


کارت

کارت