EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


انتقال مجدد طاهره ریاحی به سلول انفرادی
چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

تنها کمتر از دو هفته از انتقال طاهره ریاحی به بند عمومی در زندان این روزنامه‌نگار خبرگزاری برنا مجددا به انفرادی بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا روز پنجم فروردین ۹۵ این روزنامه‌نگار مجددا بنا به دلایل نامشخصی به بند ۲۴۱ مربوط به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منتقل شدند.

طاهره ریاحی پیش از انتقال در روزهای پایانی اسفند ۹۵ به بند عمومی بمدت بیش از دو ماه در سلول انفرادی بود که همین مسئله موجب بروز مشکلات جسمانی و عصبی برای این روزنامه‌نگار را فراهم آورده بود که پیشتر فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار رسیدگی پزشکی به وضعیت این روزنامه‌نگار زندانی شده بود.

در واپسین روزهای اسفندماه، برای وی قرار ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه صادر شده، اما به دلیل غیبت بازپرس مربوط، خانواده‌های آنان از تودیع آن بازمانده و گفته میشود احتمالا تا زمان برگزاری دادگاه در زندان خواهند ماند.


کارت

کارت