EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


تاکید شورای جنسیتی فدراسیون بین‌المللی رونامه‌نگاران بر حضور زنان و دگرباشان در اتحادیه‌ها
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

شورای جنسیتی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران بر حضور جدی‌تر رهبران بومی، زنان و دگرباش‌ها در اتحادیه‌های صنفی تاکید کرد.
شورای جنسیتی فدراسیون روز سه‌شنبه جلسه میان‌دوره‌ای خود را به صورت مجازی با حضور اعضا تشکیل داد. در این جلسه، موضوعات مختلف زنان روزنامه‌نگار و همچنین نقض حقوق آن‌ها و مسائلی از جمله انواع خشونت مورد بحث قرار گرفت.
یکی از اعضای این شورا گفت: «برای آن‌ که مطمئن شویم زنان به اتحادیه‌ها راه می‌یابند، آن‌ها باید احساس کنند که نمایندگی می‌شوند.»
در این جلسه همچنین تاکید شد که خشونت به عنوان یکی از بخش‌های شغل روزنامه‌نگاری است.
اعضا در این گفت‌وگوی آنلاین اشاره کردند: «ما به رهبران بومی بیشتر و همچنین شمار بیشتری از دگرباش‌ها در اتحادیه‌‌ها نیاز داریم. مربی‌گری راهی خوب برای پشتیبانی از رهبری زنان در اتحادیه‌ها است.»


کارت

کارت