EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


نگرانی فدراسیون اروپایی و بین‌المللی روزنامه‌نگاران از بازداشت ۳ روزنامه‌نگار در بلاروس
پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶

فدراسیون بین المللی و اروپایی روزنامه نگاران (IFJ و EFJ) با همراهی عضو وابسته‌شان انجمن روزنامه نگاران بلاروس (BAJ) ابراز نگرانی شدید خود را به بازداشت سه روزنامه نگاران دیگر در این کشور ابراز می‌دارند. لازم به ذکر است با این بازداشت اخیر مجموع آماز بازداشت‌شدگان را به ۳۱ نفر در سه هفته گذشته می‌رسد.

سرکوب رسانه‌ها در بلاروس هر روز وسعت بیشتری می‌گیرد و در آخرین آنها Kastus Zhukouski و  Andrey Tolchyn در حال فعالیت رسانه‌ای در Dobrush بازداشت گردیدند و روزنامه‌نگار آزاد دیگری نیز در Pinsk بازداشت گردید.

تمامی این روزنامه‌نگاران پس از آنکه پلیس هویت‌شان را بررسی و تایید نمود آزاد شدند اما Yarashuk با جریمه نقدی مواجه گردید.

با توجه به گزارش انجمن روزنامه‌نگاران بلاروس حداقل ۱۸ روزنامه‌نگار در نقاط مختلف این کشور در ۱۸ مارس بازداشت شدند.

برای مطالعه لیست کامل بازداشت شدگان و متن کامل این خبر به زبان انگلیسی به اینجا بروید.


کارت

کارت