EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


اخراج ملیحه حسینی به‌فاصله چند روز پس از دستگیری همسرش
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

تنها به فاصله دو روز پس از دستگیری احسان مازندرانی روزنامه‌نگار و مدیرمسول سابق روزنامه‌ فرهیختگان، همسر این روزنامه‌نگار با حکم مدیرمسول جدید این روزنامه از کار اخراج گردید.

ملیحه حسینی در صفحه اینستاگرام شخصی‌اش با تایید این خبر نوشته است که نامه اخراج وی امروز به وی تحویل داده شده است.

براساس گزارش‌های رسیده هیچگونه دلیلی برای اخراج این روزنامه‌نگار آن هم تنها به فاصله چند روز پس از دستگیری مجدد و بدون دلیل همسرش ذکر نشده است و تنها به خواسته مسولان دانشگاه آزاد برای برکناری وی اشاره شده است.

 


کارت

کارت