EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


تدوین پیش نویس اساسنامه انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در هیات موسس
پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵

پیش نویس پیشنهادی اساسنامه انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران تدوین شد.
بدرالسادات مفیدی ،سخنگوی هیات موسس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران با اعلام این خبر گفت: پیش نویس پیشنهادی اساسنامه انجمن صنفی روزنامه نگاران در دومین نشست هیات موسس این انجمن با انجام اصلاحاتی تدوین و آماده انتشار عمومی شد و در چند روز آینده برای آگاهی روزنامه نگاران استان تهران، منتشر خواهد شد.
وی تاکید کرد:همکاران روزنامه نگار می توانند برای اعمال نظرات اصلاحی خود از فرصت مجمع عمومی انجمن استفاده کنند.
به گفته سخنگوی هیات موسس دراین جلسه پیشنهادهای مطرح شده در فضای مجازی و دیدگاه هایی که به صورت شفاهی در روزهای گذشته به اعضای هیات موسس منتقل شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و اساسی ترین و کاربردی ترین موارد مطروحه در تدوین این پیش نویس لحاظ شد.
مفیدی تصریح کرد:یکی از بندهای مهم این پیش نویس که دغدغه جمعی از روزنامه نگاران نیز بود ماده ۴ است که براساس آن کلیه روزنامه نگاران استان تهران شامل خبرنگاران، عکاسان، نویسندگان، کارتونیست ها، گرافیست ها، مترجمان و ویراستاران می توانند به عضویت انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران درآیند.
وی افزود:تبصره ۲ این ماده تاکید می کند روزنامه نگاران مشمول قانون کار که با مطبوعات، خبرگزاری ها و سایت های خبری دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری می کنند؛ می توانند عضو این انجمن شوند.
سخنگوی هیات موسس تاکید کرد:هیات موسس مکلف است تشریفات قانونی جهت تشکیل مجمع عمومی موسس را انجام دهد و فراخوان راجع به زمان و مکان تشکیل مجمع عمومی موسس را منتشر کند.
وی ادامه داد:پس از تشکیل مجمع عمومی موسس، هیات موسس دلیل وجودی خود را از دست خواهد داد.


کارت

کارت