EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


به مناسبت روز جهانی زن
درخواست فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران برای اقدام جهانی جهت برابری جنسیتی
چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

روزنامه‌نگاران در سراسر جهان به مناسبت روز جهانی زن(هشتم مارس) همگی از حقوق زنان شاغل دفاع خواهند کرد و برای پایان دادن به «تفاوت جنسیتی در پرداخت دستمزد»، «ریشه کن کردن تبعیض جنسی در رسانه‌ها» و «توقف خشونت مبتنی بر جنسیت در تحریریه‌ها و محل کار» اقدام خواهند شد.

اعضای IFJ و اتحادیه های وابسته و انجمن‌های وابسته به فدراسیون با استفاده از روز جهانی زن اقدام به پررنگ کردن چالش های کلیدی زنان روزنامه نگار در هر قاره استفاده می‌نمایند.

به عنوان بخشی از روز جهانی زنان سازمان ملل متحد – زنان در جهان در حال تغییر کار: سیاره 50-50 تا سال 2030 – اتحادیه‌های وابسته به IFJ خواستار:

– دسترسی برابر برای داشتن مسولیت درتحریریه‌ها برای زنان و مردان

– پایان دادن به تفاوت دستمزد بین زن و مرد در روزنامه‌نگاری

– درخواست رفتار برابر برای همه کارکنان صرف نظر از جنسیت

– توسعه و اجرای سیاستهای برابری جنسیتی در تحریریه‌ها

– تضمین عدالت جنسیتی در محتوای اخبار تولید شده

همه روزنامه‌نگاران می‌توانند در بخش‌های زیر مشارکت کنند:

– نشان دادن همراهی شان با دانلود و انتشار پوسترهای تولیدی شده فدراسیون و تگ کردن فدراسیون به آدرس @IFJGlobal جهت انتشار مجدد آنها. پیگیری کردن مطالب تولید شده توسط فدراسیون و اعضا آن در فیس بوک.

– به اشتراک گذاشتن مطالبی در خصوص  برابری جنسی تهیه شده از سوی IFJ و و دیگر سازمان های پیشرو مبارزه برای برابری جنسیتی در رسانه ها.

– در مورد فعالیت‌های خود در خصوص روز جهانی زن به ما  در توییتر بگویید.

میندی ران رییس بخش زنان فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این باره نوشته است:«امروز در زمانه‌ای که دهها هزار نفر از زنان روزنامه نگار در سراسر جهان با تهدید، ارعاب، آزار و اذیت، خشونت و  آزار جسمی روبرو هستند نیاز به اقدام مشترک نمی تواند بیش از گذشته احساس شود.

وی در ادامه نوشته است: «در این دوران تغییر، آنچه ضروری‌تر از همیشه به نظر می‌رسد صحبت کردن و فریاد زدن در خصوص ” نه عقبگرد در حقوق زنان ” است».


کارت

کارت