EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


ضرورت بازنویسی قرارداد‌های اجتماعی در حمایت از کارگران هم‌زمان با تاثیرات اقتصادی کرونا
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

نهادهای وابسته به فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از اخراج گسترده و کاهش دستمزد کارکنان رسانه‌ها خبر داده‌اند.

طبق بررسی جدیدی که توسط کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری منتشر شده است، دولت‌ها و کارفرمایان باید برای محافظت از مشاغل، دستمزدها و استانداردهای زندگی کارگران در بحران همه‌گیری کرونا، تلاش بیشتری کنند.

نتایج این بررسی توسط فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) و نهادهای وابسته به آن نیز مورد تایید قرار گرفته است.

طبق یافته‌های این بررسی اگرچه تعدادی از کشورها اقدام‌های مربوط به حقوق و دستمزد و حمایت از مشاغل را انجام داده‌اند، اما در بسیاری از موارد این تلاش‌ها ناکافی بوده است و غالبا روزنامه‌نگاران آزاد و کارگران رسانه‌ای در این بسته‌های حمایتی نادیده گرفته شده‌اند.

با کاهش درآمدهای تبلیغاتی و مقررات قرنطینه اجتماعی و دورکاری، بسیاری از رسانه‌ها دیگر قادر به فعالیت نیستند و تعداد زیادی از آن‌ها تعطیل شده‌اند.

بسیاری از روزنامه‌نگاران آزاد، از عرصه فعالیت حذف شده و به شدت ضربه خورده‌اند.

اتحادیه‌های عضو فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران همگام با کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، حمایت دولت از رسانه‌ها و کارکنان رسانه‌ای را در صدر خواسته‌های خود قرار داده‌اند.

تعطیلی و قرنطینه کامل در بسیاری از کشورهای جهان باعث افزایش تاثیرات اقتصادی شیوع کرونا شده است.

در این بین، بازنویسی قرارداد اجتماعی با همکاری دولت‌ها، کارفرمایان و اتحادیه‌ها برای مدیریت تأثیرات اجتماعی و اقتصادی شیوع کرونا ضروری است.

داده‌های کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری نشان می‌دهد که اختلاف فاحشی بین مناطق مختلف جهان در حمایت از کارگران وجود دارد.

در بررسی صورت گرفته، ۱۵ دولت از ۱۷ کشور عضو گروه ۲۰ (G20)،  بسته حمایت از درآمد و دستمزد را ارائه می دهند. همچنین در ۲۹ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) این حمایت صورت گرفته است.

نیمی از کل حمایت‌ها در جهان در منطقه اروپا صورت گرفته است و وضعیت در اکثر کشورهای قاره آفریقا، آسیا و آمریکا قابل قبول نیست.

۴۱ درصد کشورهایی که بسته‌های حمایتی ارائه می کنند خود به ناکافی بودن این حمایت برای تامین نیازهای اولیه زندگی اذعان دارند.

۵۷ درصد کشورهای آفریقایی و ۳۵ درصد کشورهای قاره آمریکا که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند  بسته‌های حمایتی ارائه نکرده‌اند.

مشروح این خبر را اینجا بخوانید.


کارت

کارت

حمایت مالـیاز آزادی مطبوعات
و روزنامه‌نگاری مستقل در ایران
حمایت کنید