محکومیت چهار خبرنگار در شاهرود در پی انتشار گزارش انتقادی درباره عملکرد مقام‌های شهرستانی

دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹ | اخبار - ایران

با شکایت فرمانداری شاهرود، چهار تن از خبرنگاران این شهرستان استان سمنان از سوی دادگاه کیفری  به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

این دادگاه روز چهارشنبه ۲۸ اسفندماه مهدی عامری را به تحمل ۱۹ ماه حبس محکوم کرده که ۱۳ ماه آن قابل اجراست.

همچنین این دادگاه رضا ذوالفقاری و محمدحسین نادمی به جزای نقدی ۱۸ میلیون ریالی محکوم کرده است.

در این پرونده  مصطفی شریف به پرداخت ۴۰ میلیون ریال محکوم شده که نصف آن به مدت دو سال تعلیق شده است.

این حکم از سوی شعبه ۱۰۴  دادگاه کیفری شهرستان صادر  شده است.

موضوع قطعی مکرر آب در شهرستان شاهرود طی تابستان سال گذشته، موجب انتقاد این خبرنگاران از مسئولان شده بود که شکایت فرماندار این شهرستان را در پی داشته است.

این خبرنگاران کانال‌های تلگرامی «شاهرودنیوز»،‌ «کانال شاهرود»،‌ «جارچی» و «مجمع فعالان مجازی شاهرود» را مدیریت می‌کنند.مطالب مرتبط