EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


خبرنگار و تصویربردار تلویزیون کابل‌نیوز طی حادثه‌ای زخم برداشتند
جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸

منصور نیکمل خبرنگار و احمد نجیم کارگر تصویر بردار کابل نیوز در حادثه‌ای که در مصلی عبدالعلی مزاری اتفاق افتاد از ناحیه پا زخم برداشته‌اند.
معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به منظور بررسی وضعیت خبرنگار و تصویربردار کابل‌نیوز به دفتر این تلویزیون رفته و با زخمیان از نزدیک دیدار نمود.
منصور نیکمل، خبرنگار کابل‌نیوز، از ناحیه پا زخم برداشته است و پس از مداوا در یکی از بیمارستان‌ها از وضعیت خوبی برخوردار است؛ اما احمد نجیم کارگر تصویربردار کابل‌نیوز که او نیز از ناحیه پا زخم برداشته است و گفته می‌شود که در اثر اصابت راکت‌انداز به دیوار و انهدام دیوار پای چپ آسیب شدید دیده و نیاز به مداوای بیشتر دارد.

انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان ضمن نکوهش حمله به محلات غیرنظامی، از مسوولین می‌خواهند تا عاملین جراحت کارمندان رسانه‌ای را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند.


کارت

کارت