EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران: فشار امنیتی بر روزنامه‌نگارانی ایران را در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌کنیم
سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران طی نشستی فشارهای اخیر امنیتی حکومت ایران بر روزنامه نگاران مشغول بکار در رسانه های فارسی‌زبان خاج کشور را بررسی کرد.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) روز سه‌شنبه ۲۶ آذرماه میزبان یک نشست ویژه با تعدادی از روزنامه‌نگاران ایرانی مشغول به کار در رسانه های فارسی خارج از کشور با هدف تهیه یک برنامه اقدام برای مقابله با تهدیدات و آزار و اذیت حکومت ایران علیه آن‌ها بود.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این نشست تعهد کامل خود را برای حمایت از روزنامه‌نگاران ایرانی و همکاری با نهادهای مرتبط و رسانه‌های همکار برای محافظت از حقوق حرفه ای روزنامه‌نگاران و آزادی گردش اخبار و اطلاعات اعلام کرد.
جرمی دیر، معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با اشاره به نوع رفتار حکومت ایران با روزنامه نگاران در این نشست گفت: «این رفتار نشان دهنده نقض حقوق بشر و مجازات جمعی صدها روزنامه‌نگار و خانواده‌های آن‌ها است.»
او افزود: «جامعه جهانی نمی‌تواند در مقابل چنین سوءاستفاده‌هایی از قدرت ساکت باشد، روزنامه نگاران باید از اعتراض و حرکت جمعی خود برای پایان دادن به این فشارها استفاده کنند.»
آقای دیر اضافه کرد: «ما با ایستادن در کنار همکاران، صدای خود را بلند می‌کنیم و کارزار خود در این زمینه را بیشتر می‌کنیم.»
در این نشست تعدادی از روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران که تحت فشار و تهدید نهادهای امنیتی قرار گرفته‌ بودند به بیان تجربه خود پرداختند.
علی مزروعی، رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در این نشست اظهار کرد: « فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در سال‌های گذشته و به خصوص پس از رخدادهای های انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران، تلاش کرده است تا از روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل و خارج از ایران حمایت و پشتیبانی کند.»
کامبیز حسینی، روزنامه‌نگار ایرانی و طنزپرداز مستقر در ایالات متحده آمریکا با ارسال یک ویدیو در خصوص آزار و تهدید شدید وی از طریق آنلاین در طول سال‌های گذشته انجام شده بود، دراین باره گزارش و شهادت داد.
او گفت: «از همان روزی که کار خودم را شروع کردم من هدف تهدید انلاین واقع شدم. آن‌ها مرتباً از طریق ایمیل و چت به من هشدار می‌دادند که من باید صحبت‌های خود را در مورد رهبر جمهوری اسلامی متوقف کنم و اگر این کار را نکنم مرا به قتل می‌رسانند.»
فرناز قاضی‌زاده، روزنامه‌نگار سرویس فارسی بی‌بی‌سی نیز به آزار و اذیت پدر و مادر خود در ایران و همچنین تهدید فرزندش در لندن اشاره کرد.
نیروهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران اخیرا فشار و تهدید بر روزنامه‌نگاران ایرانی که در خارج این کشور مستقر بوده و برای رسانه‌های فارسی زبان بین‌المللی در خارج از ایران کار می کنند، تجدید کرده است.
علاوه بر توقیف اموال و ممنوع‌المعامله شدن برخی از این روزنامه‌نگاران و بستگان نسبی، برخی دیگر تهدید شده بودند که آدم‌‌ربایی شده و به زور به ایران باز گردانده می‌شوند.
برخی دیگر گزارش دادند که بستگان بیمار آن‌ها از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی یدلیل ممنوع المعامله بودن ناتوان هستندو از لحاظ مالی تحت فشار قرار گرفته‌اند.
شرکت‌کنندگان در این نشست تهدیدات و آزار و اذیت اعضای خانواده خود را که در ایران زندگی می‌کنند یکی از متداول‌ترین اقدامات حکومت ایران برای مجبور کردن آن‌ها به متوقف کردن حرفه روزنامه نگاری و فعالیت در رسانه‌ های فارسی زبان خارج از ایران معرفی کردند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران طی نشستی فشارهای اخیر امنیتی حکومت ایران بر روزنامه نگاران مشغول بکار در رسانه های فارسی‌زبان خارج کشور را بررسی کرد.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) روز سه‌شنبه ۲۶ آذرماه میزبان یک نشست ویژه با تعدادی از روزنامه‌نگاران ایرانی مشغول به کار در رسانه های فارسی خارج از کشور با هدف تهیه یک برنامه اقدام برای مقابله با تهدیدات و آزار و اذیت حکومت ایران علیه آن‌ها بود.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این نشست تعهد کامل خود را برای حمایت از روزنامه‌نگاران ایرانی و همکاری با نهادهای مرتبط و رسانه‌های همکار برای محافظت از حقوق حرفه ای روزنامه‌نگاران و آزادی گردش اخبار و اطلاعات اعلام کرد.
جرمی دیر، معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با اشاره به نوع رفتار حکومت ایران با روزنامه نگاران در این نشست گفت: « این رفتار نشان دهنده نقض حقوق بشر و مجازات جمعی صدها روزنامه‌نگار و خانواده‌های آن‌ها است.»
او افزود: «جامعه جهانی نمی‌تواند در مقابل چنین سوءاستفاده‌هایی از قدرت ساکت باشد، روزنامه نگاران باید از اعتراض و حرکت جمعی خود برای پایان دادن به این فشارها استفاده کنند.»
آقای دیر اضافه کرد: «ما با ایستادن در کنار همکاران، صدای خود را بلند می‌کنیم و کارزار خود در این زمینه را بیشتر می‌کنیم.»
در این نشست تعدادی از روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران که تحت فشار و تهدید نهادهای امنیتی قرار گرفته‌ بودند به بیان تجربه خود پرداختند.
علی مزروعی، رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در این نشست اظهار کرد: « فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در سال‌های گذشته و به خصوص پس از رخدادهای های انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران، تلاش کرده است تا از روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل و خارج از ایران حمایت و پشتیبانی کند.»
کامبیز حسینی، روزنامه‌نگار ایرانی و طنزپرداز مستقر در ایالات متحده آمریکا با ارسال یک ویدیو در خصوص آزار و تهدید شدید وی از طریق آنلاین در طول سال‌های گذشته انجام شده بود، دراین باره گزارش و شهادت داد.
او گفت: «از همان روزی که کار خودم را شروع کردم من هدف تهدید انلاین واقع شدم. آن‌ها مرتباً از طریق ایمیل و چت به من هشدار می‌دادند که من باید صحبت‌های خود را در مورد رهبر جمهوری اسلامی متوقف کنم و اگر این کار را نکنم مرا به قتل می‌رسانند.»
فرناز قاضی‌زاده، روزنامه‌نگار سرویس فارسی بی‌بی‌سی نیز به آزار و اذیت پدر و مادر خود در ایران و همچنین تهدید فرزندش در لندن اشاره کرد.
نیروهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران اخیرا فشار و تهدید بر روزنامه‌نگاران ایرانی که در خارج این کشور مستقر بوده و برای رسانه‌های فارسی زبان بین‌المللی در خارج از ایران کار می کنند، تجدید کرده است.
علاوه بر توقیف اموال و ممنوع‌المعامله شدن برخی از این روزنامه‌نگاران و بستگان نسبی، برخی دیگر تهدید شده بودند که آدم‌‌ربایی شده و به زور به ایران باز گردانده می‌شوند.
برخی دیگر گزارش دادند که بستگان بیمار آن‌ها از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی یدلیل ممنوع المعامله بودن ناتوان هستند و از لحاظ مالی تحت فشار قرار گرفته‌اند.
شرکت‌کنندگان در این نشست تهدیدات و آزار و اذیت اعضای خانواده خود را که در ایران زندگی می‌کنند یکی از متداول‌ترین اقدامات حکومت ایران برای مجبور کردن آن‌ها به متوقف کردن حرفه روزنامه نگاری و فعالیت در رسانه‌ های فارسی زبان خارج از ایران معرفی کردند.

کارت

کارت