سردار محمد سروری خبرنگار محلی تلویزیون شمشاد در هلمند جهت تداوی بیشتر به کابل انتقال داده شد

یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ | انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان - تیتر یک

آقای سروری حوالی ساعت ۱:۳۰ بعد از ظهر از ولایت هلمند انتقال داده شد.
روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع ملی در میدان هوایی نظامی کابل از آقای سروری عیادت نموده و در قسمت تداوی وی از جانب وزارت دفاع ملی وعده هر نوع همکاری را داد.
آقای سروری بعد از انتقال به کابل به همکاری آقای حارث جبران مسوول کمیته حمایت از خبرنگاران و رسانه ها در امنیت ملی به شفاخانه امنیت ملی انتقال گردید.

سردار محمد سروری خبرنگار تلویزیون شمشاد صبح دیروز زمانی که در یک کاروان نظامی از شهر لشکرگاه به ولسوالی مارجه می‌رفت در جریان راه، موتر هاموی حامل وی به ماین کنار جاده برخورد نموده در نتیجه جنرال ظاهر گل مقبل فرمانده لوای مرزی هلمند جان باخت و آقای سروری از ناحیه پا و دست جراحت برداشته و گردن، شش و جگرش نیز آسیب دید.

آقای سروری در همان زمان به شفاخانه در لشکرگاه انتقال گردیده از ناحیه پا و دستش مورد عمل جراحی قرار گرفت و جهت مداوای بیشتر نیاز به انتقال به کابل داشت.
انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان ضمن ابراز تاثر از این رویداد، از مسوولین بخش های امنیتی که در انتقال و تداوی نامبرده همکاری نموده اند سپاسگزاری مینماید.

این در حالی است که رهبری انجمن همواره از خبرنگاران خواسته است تا برای تامین مصوونیت و جلوگیری از همچو رویداد ها از سفر با کاروان های نظامی اجتناب ورزند.مطالب مرتبط