ضایعه دیگری برای خانواده مطبوعات افغانستان

چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۸ | افغانستان - تیتر یک

رهبری انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان جان باختن عبدالحمید هوتکی خبرنگار تلویزیون هیواد را یک ضایعه در عرصه خدمات رسانه یی خوانده و در زمینه ابراز تاثر می کند.
عبدالحمید هوتکی در انفجاری که ساعت ۷ دیشب در نزدیکی محل همایش انتخاباتی دسته دولت ساز رخ داد، نخست به شدت زخم برداشت و بعد صبح امروز در شفاخانه جان داد.
انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان قتل این خبرنگار را در بخش اطلاع رسانی ضایعه می داند و برای وی از خداوند متعال بهشت برین و به خانواده و اقارب مرحوم و نیز به خانواده رسانه ا ی کشور ابراز تسلیت می کند.مطالب مرتبط