EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


رهایی زودهنگام بی پیشینه ۶ خبرنگار از نزد طالبان
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

شام روز جمعه تاریخ ۶ سپتمبر، شش تن از خبرنگاران به نام‌های خیرالدین ذکی خبرنگار رادیو کلید، جمال الهام خبرنگار رادیو میلمه، روف ذهین خبرنگار رادیو صدای پشتون‌، وهاب ویران و اسد صمیم خبرنگار ان رادیو یاران و طارق شاه ذکی خبرنگار ازاد، زمانی که میخواستند از شهر شرن مرکز ولایت پکتیکا به شهر خوست برای اشتراک در ورکشاپ دو روزه خبرنگاری بروند در منطقه ی سرکی ولسوالی زرمت ولایت پکتیا توسط طالبان از موتر پایین کرده شدند.
از همان لحظات نماینده انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در پکتیکا برای رهایی آنها تلاش نمود که یک تن از خبرنگاران را دیروز و پنج تن دیگر را امروز صبح در همکاری با ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه از نزد طالبان رها کند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیامی به رسانه ها تایید کرد که این افراد دیروز شام در حالت ناشناسی گرفتار شده اند، بزودی رها می‌شوند.
خبرنگاران رها شده هیچ نوع شکایت نداشته و از رویه طالبان با ایشان اظهار خوشی و رضایت نمودند.
انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان ضمن سپاس گذاری از توجه خاص آقای مجاهد در این قضیه، از همه گروه های درگیر میخواهد تا به افراد خود تفهیم نمایند زمانی که با خبرنگاران برمیخورند با آنها به عنوان افراد بی طرف و پیام آوران آواز مردم رفتار نموده در صورت بروز مشکلی ایشان را همکاری نمایند.


کارت

کارت