EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


مولود حاجی‌زاده از زندان اوین آزاد شد
چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار حوزه زنان، که روز دوشنبه ۲۴ تیرماه بازداشت شده بود، امروز موقتاً آزاد شد.

حاجی‌زاده، پس از آن که برای ارایه آخرین توضیحات درباره پرونده اتهام «تشویش اذهان عمومی» به دادسرای امنیت اوین احضار شد و به آنجا مراجعه کرد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

او امروز چهارشنبه ۲۶ تیرماه با تسلیم وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شد.

حاجی‌زاده، پیشتر نیز سال گذشته و در روز جهانی زن، هشتم مارس، توسط نیروهای امنیتی برای چند روز بازداشت شده بود.


کارت

کارت