EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران منشور جدید اخلاق روزنامه‌نگاری را عملیاتی‌ می‌کند
دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸

صدها فرستاده از اتحادیه‌های روزنامه‌نگاری در سراسر جهان منشور جدید اخلاق روزنامه‌نگاری را در جلسه کنگره فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تصویب کردند.

هم‌اکنون این سند، که مورد تایید نمایندگان بیش از ۵۰۰ هزار روزنامه‌نگار است، هستۀ اصلی تقویت استانداردهای اخلاقی روزنامه‌نگاران را تشکیل خواهد داد.

در ۳۰امین کنگرۀ جهانی فدراسیون بین‌‌المللی روزنامه‌نگاران که در تونس برگزار شد، حاضران منشور جدید را مورد حمایت قرار دادند. این منشور بر پایه بیانیۀ سال ۱۹۵۴ اصول روزنامه‌نگاری فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تنظیم شده است.

این سند همچنین منطبق با حقوق بین‌الملل و بیانیۀ جهانی حقوق‌بشر است. ۱۶ اصل این سند، به همراه مقدمۀ آن، وظایف و حقوق روزنامه‌نگاران را مشخص و تعریف می‌کند.

بر اساس تعریف این منشور، روزنامه‌نگاری حرفه‌ای تعریف شده است که «نیاز به زمان، منابع و ابزار اجرایی دارد.»

آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، تصویب این سند را یک نقطۀ عطف در تاریخ این فدراسیون خوانده و می‌گوید: «اخلاق یکی از قطب‌های اساسی این فدراسیون در هنگام تاسیس در سال ۱۹۲۶ بوده است.»

او افزود: «فردا، تمام روزنامه‌نگاران در جهان قادر خواهند بود به وسیلۀ این منشور اخلاق روزنامه‌نگاری، خود را هویت‌یابی کنند و به چالش علیه کارفرمایان بی‌پروا بپردازند.»

متن کامل این خبر را در اینجا مطالعه کنید.


کارت

کارت