EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


تاکید کنگره جهانی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران بر تعهد به کنوانسیون سازمان ملل درباره امنیت رسانه‌ها
پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

نمایندگان حاضر در کنگره جهانی نمایندگان فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) امروز دوباره حمایت خود را از کمپینی برای ترویج کنوانسیون سازمان ملل درباره حفاظت از روزنامه‌نگاران و همکاران رسانه‌ها اعلام کردند.

این کمپین در واکنش به افزایش خشم بر ادامه اعمال مجازات در حملات رو به افزایش به روزنامه‌نگاران و همکاران رسانه‌های سراسر جهان آغاز شد.

۹۵ نفر در سال ۲۰۱۸ کشته شدند و هنوز ۹ مورد از هر ۱۰ مورد بدون مجازات رها می‌شوند.

کنوانسیون سازمان ملل با هدف پایان دادن به این شرایط به وسیله وضع هنجارهای محدودکننده تشکیل شده تا بتواند حفاظتی از کارکنان رسانه‌ها ایجاد کند.

این کنوانسیون خلاء‌های قانونی در قوانین انسان‌دوستانه و همچنین خطرات مرتبط با شغل روزنامه‌نگاری را مورد ملاحظه قرار می‌دهد.

پیش نویس این کنوانسیون در این لینک قابل دسترس است.

در کنگره امروز، کمیته اداری فدراسیون ملزم شد یک‌سری از اصول حداقلی درباره حفاظت از جان روزنامه‌نگاران،‌ مساله بازداشت اختیاری، تهدید و خشونت علیه آن‌ها،‌ انسان‌ربایی و مسایلی از جمله عدالت قضایی و حمایت از کارکنان رسانه‌ها را مورد توجه قرار دهد.

این کنوانسیون در سال میلادی ۲۰۱۸ آغاز شد و طی آن نشست‌هایی بین نمایندگان فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و اعضای سازمان ملل در نیویورک و ژنو برگزار شد تا مساله پیشبرد کنوانسیون را مورد نظر قرار دهد.

این کنوانسیون هم اکنون حمایت سازمان‌های دیگری از جمله اتحادیه خبرپراکنی اروپا (EBU)، انجمن جهانی روزنامه‌نگاران (WAN-IFRA) و فدراسیون جهانی کارکنان رسانه‌ها را همراه خود دارد.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران سازمان‌های عضو و همکار خود در سراسر جهان را ملزم به حمایت از این کمپین کرده است.

مشروح این خبر از اینجا قابل دسترس است.


کارت

کارت