مرضیه امیری

شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | روزنامه‌نگاران زندانیمطالب مرتبط# درخواست فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران برای آزادی کیوان صمیمی و مرضیه امیری
# سخنگوی قوه قضاییه: اتهام مرضیه امیری امنیتی است
# نامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به دستگاه قضایی در مورد بازداشت مرضیه امیری
# بازداشت و انتقال مرضیه امیری به زندان اوین