مرضیه امیری

شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | روزنامه‌نگاران زندانیمطالب مرتبط# مرضیه امیری به اقدام علیه نظام متهم شد
# نامه ۵۶۴ روزنامه‌نگار برای آزادی مسعود کاظمی و مرضیه امیری
# درخواست فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران برای آزادی کیوان صمیمی و مرضیه امیری
# سخنگوی قوه قضاییه: اتهام مرضیه امیری امنیتی است
# نامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به دستگاه قضایی در مورد بازداشت مرضیه امیری
# بازداشت و انتقال مرضیه امیری به زندان اوین