تأیید حکم ۱۲ سال حبس هنگامه شهیدی در دادگاه تجدید نظر تهران

یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | اخبار - ایران

وکیل هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار در ایران از رد درخواست تجدید نظر وی و تایید حکم حبس در دادگاه تجدید نظر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا،‌ یکشنبه ۲۳ اردیبهشت مصطفی ترک همدانی وکیل هنگامه شهیدی گفت:‌ «رای محکومیت موکلم در دادگاه بدوی که مجموعا ۱۲ سال و ۹ ماه حبس بود، با رد تجدیدنظرخواهی موکلم و بنده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، عینا تایید شد.»
به گفته وی ۷ سال و نیم از این حکم قابل اجرا بوده است.
هنگامه شهیدی در تیرماه سال ۱۳۹۷ در شهر کیش بازداشت شد. پس از آن، پروندۀ وی با پنج عنوانی اتهامی از جمله فعالیت تبلیغی و اقدام علیه نظام و افترا و توهین و نشر اکاذیب به دادگاه فرستاده شد و وی به ۱۲سال و ۹ ماه زندان محکوم شد.مطالب مرتبط