خبرنگار رادیو محلی مزل در ننگرهار با ضرب گلوله مجروح گردید

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | افغانستان - تیتر یک

عمران لمر ۲۴ ساله که از مدت حدود ۶ ساله در رسانه های مختلف ولایت ننگرهار کار کرده است و اخیرا در بخش خبر رادیو لمر مصروف کار بود و ضمنا با ویبسایت یاران همکار است، حوالی ساعت ۴:۳۰ عصر در ناحیه اول شهر کابل به ضرب گلوله از ناحیه چشم و سینه شدیدا مجروح و به شفاخانه حوزوی ننگرهار انتقال داده شد که بعد از تلاش های AIJA و سایر نهاد های خبرنگاران و دولتی به کابل انتقال گردید و تحت مراقبت شدید صحی قرار گرفت.

حجت الله مجددی معاون انجمن ژورنالیستان ازاد افغانستان ضمن اظهار تاثر نسبت به این رویداد، میگوید که تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که آقای لمر در نتیجه گفتگوی لفظی با دوستش هدف مرمی طرف مقابل خویش قرار گرفته است.

به گفته آقای مجددی، تا حال یک تن توسط منسوبین کشفی و امنیتی به ارتباط به این قضیه گرفتار شده و تلاشها برای دستگیری عامل اصلی قضیه جریان دارد.مطالب مرتبط