انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در دعاوی روزنامه‌نگاران حکمیت می‌کند

شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ | ایران

 

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران اعلام کرد که در مواردِ اختلافی میان اعضا و جامعه روزنامه‌نگاران ایرانی را حکمیت خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی این انجمن پس از طرح چند مورد درخواست از سوی برخی از اعضا برای حکمیتِ انجمن در موارد اختلافی، هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران تصمیم گرفت تا در صورتی که هر دو طرفِ اختلاف به صورتِ مکتوب از انجمن درخواست داوری و حکمیت در موارد اختلافی خود را بنمایند، این انجمن نسبت به پذیرش آن اقدام نماید.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران امیدوار است با این اقدام، اختلافات احتمالی میان اعضا در درون خانواده رسانه حل و فصل گردد و نیازمند مراجعه به مراجع دیگر نباشد.

 مطالب مرتبط