EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


استقبال فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از رأی پارلمان اروپا به توقف آزار روزنامه‌نگارانِ بی‌بی‌سی فارسی
پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) از رأی امروز پارلمان اروپا به قطعنامۀ توقف فشار و تعقیب روزنامه‌نگاران بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌هایشان استقبال کرد.

پارلمان اروپا، با اکثریت قاطع، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که رفتار حکومت ایران دربرابر فعالان حقوق بشر، ‌وکلا و روزنامه‌نگاران را مورد انتقاد قرار می‌دهد. این قطعنامه اظهار می‌کند: «آزادی رسانه-چه در فضای آنلاین و چه فضای حقیقی، آزادی تجمع،‌ و آزادی عقیده در ایران تحدید می‌شوند».

این قطعنامه همچنین می‌افزاید: «حکومت ایران به صورت سیستماتیک روزنامه‌نگاران، ‌به خصوص روزنامه‌نگارانِ بی‌بی‌سیِ فارسی و خانواده‌شان، را مورد هدف قرار داده‌است. این امر از طریق استفاده از تحقیقات کیفری، ‌توقیف اموال، ‌بازداشت، ‌شنود، ‌هراس‌افکنی و انتشار اطلاعات دروغ و مخرب در فضای عمومی علیه آنها صورت می‌گیرد».

جودی کریتون، ‌عضو پارلمان اروپا، در جلسۀ استراسبورگ، در همین رابطه توضیح داد که چگونه ۱۵۲ نفر از کارکنان رسانه‌ها با توقیف غیرمنصفانۀ اموال روبرو شده‌اند و خانواده‌های آنها به‌صورت خودسرانه بازداشت و علاوه بر ایجاد هراس، ممنوعیت سفر نیز بر آنها اعمال شده‌است.

جرمی دیِر،‌ معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، نیز می‌گوید: ‌«این تعقیب‌های قضایی باید متوقف شود. سازمان ملل آنها را محکوم‌کرده و پارلمان اروپا و حامیان آزادی رسانه در سرتاسر جهان خواستار آن هستند که حکومت ایران این هراس‌افکنی و رفتارهای غیرقانونی را متوقف کرده، و همچنین تلاش برای ساکت‌کردن رسانه‌های مستقل را به پایان برساند».

متن کامل این خبر را اینجا بخوانید.


کارت

کارت