EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


اولریکا هیلرت: اگر زنان و مردان برابر باشند، روزنامه‌نگاری بهتری خواهیم‌داشت
جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

اولریکا هیلرت، گویندۀ رادیو، که در سال ۲۰۱۴ عضو هیأت‌مدیرۀ اتحادیه روزنامه‌نگاران سوئد شد، از اول فوریۀ امسال به عنوان رئیس اتحادیۀ روزنامه‌نگاران سوئد انتخاب‌شده‌است.

وی در مصاحبه‌ای دربارۀ تعدادی از مسائل پیرامون وضعیت زنان در رسانه‌ها نظرات خود را بیانکرده‌است.

هیلرت، در پاسخ به سوالی دربارۀ وضعیتِ فعلی زنان در رسانه‌های سوئد گفت: «در این کشور، قطعا وضعیتِ روزنامه‌نگاران از خیلی از دیگر کشورها بهتر است، اما مطلوب نیست».

وی افزود: «در این‌رسانه‌ها زنان نیمی از جمعیّت روزنامه‌نگاران هستند، اما اگر به رده‌های بالای شغلی نگاه کنید، زنانِ زیادی در آنها حاضر نیستند».

رئیسِ اتحادیۀ روزنامه‌نگارانِ سوئد دربارۀ عواقب این وضعیت توضیح‌داد: «من فکر می‌کنم در نهایت اگر مردان و زنان حتی در رده‌های بالا برابر باشند، روزنامه‌نگاریِ بهتری خواهیم‌داشت. این امر، همچنین به شرایطِ کاری بهتری منجر می‌شود، چرا که حضور زنان در رده‌های بالا موجب ایجادِ چشم‌اندازهای متفاوتی می‌شود».

این روزنامه‌نگار در مورد تجربۀ شخصی خود در موضوعِ پیشرفت شغلی و سختی‌های ناشی از جنسیت گفت: «من با چالش‌هایی روبرو بوده‌ام، اما خیلی بزرگ نبوده‌اند».

هیلرت اضافه‌کرد: «وقتی به عنوان یک گزارشگرِ رسانه کار می‌کردم، همکاران مردی داشتم که با تجربۀ کمتر حقوقی بیشتر از من دریافت می‌کردند. من به‌صورت قاطع نمی‌توانم بگویم که این ناشی از تبعیض بود، اما احتمالاً بوده‌است؛ چراکه تجربیات مردان با احترام و ارزش‌گذاری بیشتری روبرو می‌شود».

وی در مورد راه‌حل تغییرِ این وضعیت گفت: «این موضوع باید در راسِ دستورِ کار اتحادیه‌های روزنامه‌نگاری قرار گیرد و برای کارفرمایان فشار گذاشته‌شود، چرا که هم موضوع حقوق‌بشری است و هم فواید اقتصادی دارد».

هیلرت در مورد اقدامات اتحادیۀ روزنامه‌نگاران سوئد در این زمینه توضیح‌داد: «ما کارهای بسیاری انجام داده‌ایم، از جمله برگزاری واحدهای آموزشی برای اعضا، آموزش در مورد قوانین تبعیض آمیز سوئد، و همچنین ایجاد قوانینی که حضور یک نفر مسئول برای پاسخگویی به موضوعات پیرامون برابری و جنسیت الزامی می‌کند».

وی در بخشی دیگر از مصاحبه‌اش در مورد نقشِ مردان در ایجاد تغییر بیان کرد که مردان مسئولیت بزرگی دارند، و گفت: «آنها باید آگاه باشند که به خاطر مرد بودن دارای جایگاه و امتیازات ویژه‌ای هستند، نه به‌خاطر تجربه و ویژگی‌های شخصی».

هیلرت در پایان تصریح‌کرد: «شروع کار بر روی برابریِ جنسیتی خود باعث می‌شود که چشمان ما به روی سایر تبعیض‌ها و اختلافات هم باز شود».  

متن کامل این گفت و گو را اینجا بخوانید.


کارت

کارت