روزنامه‌نگاران زندانی

کارت
کارت

کانال تلگرام


آخرین مطالب
 • درخواست رسانه‌های بین‌المللی از سازمان ملل برای تنظیم کنوانسیون امنیت روزنامه‌نگاران
 • درخواست فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از دولت حماس برای توقف تهدید روزنامه‌نگاران
 • انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در دعاوی روزنامه‌نگاران حکمیت می‌کند
 • حکومت هر چه عاجل عاملین حمله به سلطان محمود خیرخواه را دستگیر نماید
 • استقبال فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از رأی پارلمان اروپا به توقف آزار روزنامه‌نگارانِ بی‌بی‌سی فارسی
 • فدراسیون‌های بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران خواستار تصویب دستورالعمل کپی‌رایت شدند
 • پایان مهلت ارسال تقاضا برای کارت بین‌المللی خبرنگاری
 • هشدار نسبت به احتمال تعطیلی رسانه‌ها و بیکار شدن روزنامه‌نگاران در سال ۱۳۹۸
 • فراخوان فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران برای حضور بیشتر زنان در رسانه‌ها و اتحادیه‌ها
 • اولریکا هیلرت: اگر زنان و مردان برابر باشند، روزنامه‌نگاری بهتری خواهیم‌داشت • از آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاری مستقل در ایران حمایت کنید

  انتخابات انجمن ژورنالیستان آزاد ولایت غور برگزار گردید

  شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | افغانستان - تیتر یک

  انتخابات انجمن ژورنالیستان آزاد ولایت غور با حضور ( ۱۴ ) تن از نماینده گان ژورنالیستان که از شش رسانه ولایت غور معرفی گردیده بودند امروز شنبه مورخ ۲۷ دلو ۱۳۹۷ مطابق به ۱۶ فبروری ۲۰۱۹ در تالار کنفرانس های دفتر حقوق بشر ولایت غور و کمک تخنیکی این دفتر، در حالیکه از جانب سحاد ساحل سرپرست کمیسیون حقوق بشر، فخرالدین آٰریاپور رییس اطلاعات و فرهنگ،‌ عبدالحی خطیبی سخنگوی ولایت غور،غلام ربای هدفمند نماینده کمیته مصوونیت خبرنگاران و نذیر نصرت معاون کمیسیون انتخابات غوز نظارت میگردید موفقانه برگزار گردید.

  منصور خسرو رییس - ذبیح‌الله وفا معاون - شاه محمود شهاب منشی

  منصور خسرو رییس – ذبیح‌الله وفا معاون – شاه محمود شهاب منشی

  در این انتخابات که منصور خسرو و سمیع نژاد در پست ریاست انجمن کاندید بودند که منصورخسرو با بیشترین رای بحیث رییس انتخاب گردید، در پست معاونیت اسامیان ذبیح الله وفا و عبدالودود صمیم کاندید بودند که در نتیجه ذبیح الله وفا بحیث معاون انتخاب گردید، همچنان در پست منشی اسرایل آرمان و شاه محمود شهاب کاندید بودند که در نتیجه شاه محمود شهاب با اخذ بیشترین رای بحیث منشی انتخاب گردید و زیبا صمدی در پست جندر کنسل کاندید بودند که توانست با تمام آرا بحیث جندر کنسل انتخاب گردد.

  رهبری انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، انتخاب مسوولین کمیته ولایتی غور را برای خبرنگاران در آن ولایت تبریک گفته برای مسوولین محترم در عرصه خدمت گزاری برای همسلکان آرزوی موفقیت های بیشتر مینماید.
  رهبری انجمن متعهد است که همیشه در کنار این تیم فعال بوده و از هیچ نوع همکاری در راه حمایت و ارتقای ظرفیت خبرنگاران ولایت غور دریغ نخواهند کرد.
  رهبری کمیسیون حقوق بشر ولایت غور همواره همکار و حمایت کننده واقعی آزادی بیان، خبرنگاران و رسانه ها در آن ولایت بوده، جا دارد از حمایت بیدریغ و همیشه گی این کمیسیون محترم در زمینه سازی این انتخابات قدردانی و سپاسگزاری نماییم.  مطالب مرتبط