EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


دستورالعمل جدید کپی رایت، «حق تالیف» روزنامه نگاران را به استهزا می گیرد
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

پس از ماهها حدس و گمان، شب گذشته، نهادهای اتحادیه اروپا پیرامون پیش نویس دستورالعمل حق صاحب اثر(کپی رایت) در بازار واحد دیجیتال توافق کردند. این بازار دیجیتال موجب ضرر به حق تألیف روزنامه نگاران می شود و آنها را از «پرداخت متناسب» در ازای کارشان محروم می کند.

پیش نویس جدید اصل پاداش شایسته و «متناسب» برای همه نویسندگان را ترسیم می کند، که روزنامه نگاران را نیز در بر می گیرد. این پیش نویس تعهدِ شفافیت برای ناشران در نظر می گیرد و مکانیزم جایگزین برای حل اختلاف را ممکن می کند، که از روند طولانی و گران قیمت دادگاه اجتناب می کند.

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران (IFJ) و فدراسیون اروپایی روزنامه نگاران (EFJ) این قسمت از دستورالعمل را به صورت کلی یک دستاورد برای تمام نویسندگان می داند، اما خطر بزرگ را، که محرومیت نویسندگان بخاطر معرفی «حفاظت از ناشران در مورد استفاده های آنلاین» می باشد، مورد تاکید قرار می دهد.

این دستورالعمل تعهدی به نفع روزنامه نگاران و همۀ نویسندگان بخاطر آثاری که در آن مشارکت داشته اند را تأیید می کند، و برای رسانه ها حق دریافت «سهم متناسب» از درآمد انتشار مطالبشان به صورت آنلاین را تصدیق می کند. اما همزمان حق ناشران برای پرهیز از چنین امری با تکیه بر «توافقنامه های قراردادی» و «قوانین مالکیت» موجود را به رسمیت می شناسد.

در این رابطه، دبیرکل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران (IFJ) گفت: «این توافق یک خبر خوب برای صنعت روزنامه نگاری و نویسندگان در برخی حوزه هاست، اما حق تالیف نویسندگان را به استهزا می گیرد. این امر باعث افزایش قراردادهای خرید سهم  افراد، و فشار به روزنامه نگاران برای اعطای حقوقشان، می شود. این توافق، همچنین، در حالی که تولیدکنندگان مطالب هیچ سهمی دریافت نمی کنند، منجر به بهره برداری رایگان ناشران از روزنامه نگاران می شود.»

برای خواندن متن کامل این خبر به اینجا مراجعه کنید.


کارت

کارت