EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


گزارش کمیته‌ای در شورای اروپا: اقدام فوری برای حفاظت از آزادی بیان در اروپا نیاز است
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

امروزه بیش از هر زمانی پس از پایان جنگ سرد، آزادی رسانه‌ها در اروپا شکننده و آسیب پذیر شده است.

این مهمترین زنگ خطری است که در گزارش تهیه شده توسط کمیته متشکل از ۱۲ سازمان که زیر نظر شورای اروپا، وظیفه‌شان حمایت از حقوق روزنامه‌نگاران و امنیت آنان است، آمده است.

این گزارش که «دموکراسی در خطر» نام دارد، اقدام به بررسی موارد نقض  صورت گرفته علیه آزادی رسانه ها می کند.

این گزارش یک تصویر کامل از شرایط در حال بدترشدنِ آزادی رسانه ها را در سراسر اروپا نشان می دهد که در آن روزنامه نگاران به صورت تصاعدی با انسداد، خشونت و نقض حقوق‌شان مواجه شده اند.

این کمیته وابسته به شورای اروپا، شامل روزنامه نگاران بین المللی، سازمانهای رسانه ای، گروههای حامی آزادی رسانه ها مثل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران(IFJ) و فدراسیون اروپایی روزنامه نگاران(EFJ) است. و در گزارش‌شان اقدام به شناسایی ۱۴۰ موردِ جدی از نقض آزادی روزنامه نگاران در ۳۲ کشور عضو شورای اروپا کرده اند.

این گزارش به صراحت خطرات جدی آزادی رسانه ها در اروپا را خاطرنشان می‌کند و اینکه چگونه روزنامه نگاران بخاطر آثارشان هدف حملات فیزیکی و لفظی قرار گرفته اند.

سازمانهای همکار در تهیه این گزارش، معتقدند در حال حاضر به مقطعی مهم رسیده‌ایم، مقطعی که دولت های سرتاسر اروپا به صورت در حال رشدی در حال بی توجهی به حق انتشار اخبار توسط روزنامه نگاران بوده و یا در پی تضعیف آن بر می آیند.

سال گذشته، قتل یان کوچیاک و نامزدش مارتینا کوسنیروا در اسلواکی و همچنین قتل جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه، از جمله مواردی است که زنگ خطر دربارۀ هجمه و به خطر افتادن امنیت فیزیکی روزنامه نگاران را شامل می‌شود.

این گزارش هشدار می‌دهد، خطرات جدی پیرامون جان روزنامه نگاران دو برابر شده و توهین لفظی و تحقیر جمعی رسانه ها و روزنامه نگاران در کشورهای عضو شورای اروپا به شدت افزایش یافته است.

این گزارش تصریح می کند: «نیاز است که کشورهای شورای اروپا اقدامات فوری‌ای در جهت حمایت از روزنامه‌نگاران و آزادی رسانه ها با ارادۀ قطعی سیاسی و در جهت بهبود شرایط بردارند. همچنین مهیاسازی شرایط حفاظت بیشتر از روزنامه نگاران را در قانون و عمل نشان دهند».

این کمیته، در آوریل سال ۲۰۱۵ و با هدف جمع آوری اطلاعاتی که به عنوان پایۀ گفتگو با دولت های عضو شورای اروپا در مورد اقدامات مقتضی و حمایتی برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌هاست، راه اندازی شد.

گفتنی است، بسیاری از دولت های عضو به این هشدارها در سال ۲۰۱۸ پاسخ دادند، اما پنج دولت از پاسخ به هر گزارشی خودداری کردند که این دولت ها موارد نقض جدی آزادی رسانه ها را در کارنامه خود داشتند.

متن کامل این خبر را در اینجا بخوانید.


کارت

کارت