EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران: مهم‌ترین عامل بحران رسانه‌ها، وضعیت ناخرسند آزادی رسانه‌هاست
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

عباس عبدی،  رییس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به روزنامه سازندگی گفته: مهم ترین عامل در بروز بحران رسانه‌های مکتوب داخلی، وضعیت ناخرسند آزادی رسانه‌ها است. در کشورهای پیشرفته وضعیت رسانه‌ها به نسبت مورد قبول بودند و سپس رسانه دیجیتال هم به آن اضافه شده است، در نتیجه به مرور جایگزین رسانه‌های کاغذی شد و مطبوعات خودشان را با این وضع تطبیق دادند.

از نظر آقای عبدی: در ایران و به خصوص پس از سال ۸۸ رسانه‌های اصلی محدود شدند و بنابراین نیازهای خبری مردم از طریق رسانه‌های دیجیتال تامین شد. در نتیجه، رسانه‌های رسمی بعد از سال ۹۲ که فضا کمی بازتر شد، دیگر نتوانستند به جایگاه پیشین خود بازگردند؛ جایگاهی که پیش از این به تصرف فضای مجازی درآمده بود.

آقای عبدی اضافه می‌کند: به عبارت دیگر در طی این سال ها چیز دیگری جای آنها را گرفته بود. اما در غرب رسانه های اصلی از بین نرفته بودند تا رسانه های دیجیتال جای آن ها را بگیرند. بنابراین نسل جوان ما ارتباطی با روزنامه‌ها ندارند، چون روزنامه‌ای وجود نداشته تا نیازهای خبری آن ها را تامین کند.

 


کارت

کارت

حمایت مالـیاز آزادی مطبوعات
و روزنامه‌نگاری مستقل در ایران
حمایت کنید