EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


شکایت یک خبرنگار از مقامات محلی بامیان بررسی شد
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ ۱۶ دلو، ساعت ۱۰ قبل از ظهر، بخاطر شکایت مهدی بهزاد به نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها، با حضور داشت مقامات محلی، فعالین حقوق بشر و خبرنگاران در سالون ولایت بامیان با هماهنگی آقای بهزاد برگزار شد.

انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان با همکاری دیگر نهادهای حامی رسانه‌ها، جلسه ای فوق العاده‌ای را در سالون ولایت بامیان، دایر نموده بود تا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. اما عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان در این جلسه گفت که نخست از سوی آقای بهزاد با الفاظ رکیک مورد توهین و تحقیر قرار گرفته بود، بخاطر برخورد بد و زشت آقای بهزاد با وی مصاحبه نکرده است.

در این جلسه محمد آصف مبلغ معاون والی و رییس کمیته مشترک خبرنگاران و حکومت در این ولایت، گفت که مشکل آقای بهزاد حل می گردد و مورد بررسی قرار می گرد، ولی آقای بهزاد باید شکایت ثبت کنند و همچنان در جلسه ای که مخصوص اش مانند جلسه امروز برگزار شده است، شرکت کنند.

روز دوشنبه، مهدی بهزاد خبرنگار خبرگزاری صدای افغان به نهاد های حامی رسانه ها شکایت نموده بود که بخاطر توهین و تحقیر و عدم ارائیه معلومات از سوی سخنگوی والی بامیان، اقدام به خود کشی نموده بود، اما در این جلسه که برای دادخواهی و رسیدگی به شکایت وی تدویر یافته بود، اشتراک نکرد.

باوجودیکه محل و زمان برگزاری این جلسه با موافقه قبلی آقای بهزاد تنظیم شده بود، اما وی دلیل شرکت نکردنش به جلسه را، برگزاری آن در سالون ولایت وانمود کرده و می گوید که باید این جلسه در یک مکان دیگری دایر می شد.

مهدی بهزاد به تاریخ ۱۴ دلو در پارک ولایت با خوردن ۱۰ دانه تابلیت، اقدام به خودکشی نموده بود که خوشبختانه بعد از بستری در شفاخانه صحت یاب شده است.


کارت

کارت

حمایت مالـیاز آزادی مطبوعات
و روزنامه‌نگاری مستقل در ایران
حمایت کنید