EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


گزارش عضو موسس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در خصوص اولین مجمع عمومی
پنجشنبه ۲ دی ۱۳۹۵

بیش از ۷۰۰ نفرار روزنامه‎نگاران درخواست عضویت برای انجمن صنفی را پر کرده‌اند و ۸۰ درصد آنان واجد شرایط برای عضویت شناخته شده‌اند.

با روی کارآمدن دولت «حسن روحانی» یکی از خواست‌های روزنامه نگاران فعالیت مجدد انجمن صنفی‌ای بود که به فاصله دو ماه پس از انتخابات سال ۸۸ به حکم سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران بسته شد.

اما با گذشته نزدیک به چهارسال از عمر دولت این امر محقق نشد و برای جبران آن تعدادی از روزنامه نگاران باسابقه کشور تقاضای تاسیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران را در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ثبت کردند و اولین مجمع آن قرار است در روز دوم دی ماه برگزار شود.

بهروز گرانپایه، روزنامه نگار و از اعضای هیات موسس انجمن روزنامه نگاران تهران در گفت‎وگو رویداد۲۴ در این باره که انجمن روزنامه نگاران تهران تا چه اندازه به گستردگی و استقلال این صنف کمک خواهد کرد، گفت: این در واقع یکی از وظایف یا یکی از ویژگی‌های هر تشکل صنفی و حرفه‌ای است که فضا، مکان و فرصتی برای بحث وتبادل نظر اعضای صنف ایجاد کند وبه همفکری، همدلی و همراهی اعضا برای پیشبرد خواست‌هایشان یاری رساند.

وی در ادامه درباره نیاز این صنف بیش از هر صنف دیگر به انجمن صنفی، اظهار داشت: روزنامه نگاری از مشاغل سخت و زیان آور محسوب می‌شود و در واقع افرادی که به این حرفه مشغول‌اند، در معرض آسیب‌های مختلف فیزیکی، روحی و قضایی قرار دارند. مجموعه این موارد طلب می‌کند که در واقع مانند سایر مشاغل که پر ریسک محسوب می‌شوند یک مرجع حقوقی- قانونی و صنفی وجود داشته باشد تا بتواند ازاعضای صنف خود حمایت به عمل آورد.

این روزنامه نگار در این‎باره که تا چه اندازه امیدوار به محقق شدن مسئله فوق هستید، تاکید کرد: موضوع مورداشاره، بحث مفصلی را طلب می‌کند و نیاز به بررسی دارد ولی در کل می‌توان این نکته را مورد توجه قرار داد، زمانی که اعضای یک صنف با هم همکاری می‌کنند، می‌توانند بهتر و راحت‎تر حقوقشان را مورد دفاع قرار دهند و بر دشواری‌هایی که جنبه چانه‎زنی با کارفرما یا دفاع در محاکم قضایی را دنبال می‌کند، فائق آیند.

گرانپایه درباره تفاوت انجمن صنفی تهران با انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نیز توضیح داد: از نظر اصولی یا وظایف‌‌ همان موارد دنبال می‌شود، اما قلمرو فعالیتشان محدودترشده است و دلیل آن هم این است که بنا شده تا استان‌ها تشکلات صنفی خود را داشته باشند و منتخب تشکلات، مرکزیت پیدا کند.

وی در باره تعداد استان‌هایی که اقدام به ایجاد تشکل صنفی روزنامه نگاری زده‌اند، بیان کرد: ۱۰ استان از جمله اصفهان، گلستان و خراستان اقدام به تشکیل انجمن صنفی کرده‌اند که در واقع مستقل عمل می‌کنند.

گرانپایه درباره تعداد ثبت نام کنندگان، اظهار داشت: برای عضویت در انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران بیش از ۷۰۰ نفر درخواست عضویت را پر کرده‌اند البته تمام آن‌ها مورد قبول واقع نشده‌اند چون برخی مدارکشان ناقص بود و یا فاقدحداقل سه سال سابقه کاربوده‌اند.

این روزنامه نگار در ادامه افزود: حضور گسترده در اولین مجمع نشان خواهد داد که عزم جدی برای تامین مطالبات روزنامه نگاران وجود دارد بنابراین درخواست می‌شود درنشست مورد اشاره شرکت کنند و نشان دهند که در این رابطه مصمم هستند.

وی درباره شیوه اطلاع رسانی برای افرادی که حق رای دارند یا خیر نیز توضیح داد: قرار بر آن است تا به کسانی که حق رای دارند یا خیر، اس‌ام اس داده شود، البته ۸۰ درصد از افرادی که فرم پر کرده‌اند واجد شرایط شناخته شده‌اند.


کارت

کارت