EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


معرفی خبرنگاران موفق انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان: قهرمان اطلاع رسانی
پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷

انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان قصد دارد در سلسله مطالبی اقدام به معرفی خبرنگاران موفق و فعال را در عرصه های مختلف به معرفی بگیرد که اینک برای اولین بار ژورنالیست شجاع و نترس را از ولایت غزنی به معرفی میگیرد:

محمد فیصل “نوید” ژورنالیست پر انرژی ‘۲۵’ ساله، از مدتی بدین سوء یکی از بهترین و شجاع ترین خبرنگار در ولایت غزنی شناخته شده‌ است.

نوید تنها خبرنگاری بوده که طی سه روزی جنگ در غزنی، در حالیکه راه‌ها مسدود و فعالیت شرکت‌های مخابراتی فلج گردیده بود، اما همه روزه، سه مرتبه از شهر غزنی به منطقه قلعه عزیز ولایت وردک، جهت شریک ساختن حقایق غزنی برای مردم می آمد و خبر رسانی را عشق پنداشته و بدون هراس رویداد ها و حقایق غزنی را خبر رسانی می‌کرد.

آقای نوید در سال ۱۳۸۸ از لیسه شامیر صاحب شهر غزنی فارغ گردیده است، که در سال ۱۳۹۰ بعد از سپری نمودن امتحان کانکور به دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل راه یافت.

نوید در رخصتی‌های زمستانی سال اول دانشگاه با رادیو محلی دهکده شهر غزنی، در زمستان بعدی با رادیو و تلویزیون غزنویان همکاری داشت. بعداً در جریان تحصیل نوید در بخش های تحقیقی، سایت خبری و تحقیقی IWPR  در کابل فعالیت داشت.

وی در سال ۱۳۹۳ با جمع از جوانان فعال گاهنامه عزنهِ‌باستان را اساس گذاشت که مسوولیت خبرنگاری آن را به عهده داشت.

نوید بعد از فراغت منحیث گوینده و گرداننده برنامه‌های خبری تلویزیون آفتاب کار نمود.

وی بعد از ۱۳۹۵ خبرنگار محلی تلویزیون یک در غزنی می‌باشد.

همچنان در سال۱۳۹۵ نوید با تهیه گزارش تحقیقی در مورد خشونت علیه یک بانو از طرف مرکز خبرنگاران افغانستان AFJC یکی از ده بهترین خبرنگار سال شناخته شد.

نوید از جمله محدود خبرنگاران  ولایتی است که تلاش نموده تا با قضایا و رویداد ها مسلکی بر خورد نموده، اصل توازن و بیطرفی را حفظ نموده و توانسته است تمام وقایع و رویداد ها را بدون در نظر گرفتن هیچ نوع تمایل شخصی آنچه بوده انعکاس داده است.

رهبری انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، برای این ژورنالیستان جوان موفقیت های بیشتر و درخشان آرزو میکند.


کارت

کارت