اخراج ۲۹۷ نفر پرسنل در بزرگترین آژانس خبری هند در یک روز

سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷ | بین‌الملل

آژانس خبری اعتماد هند(The Press Trust)(PTI)، بزرگترین آژانس خبری هند در ۲۹ سپتامبر ۲۹۷ کارمند خود را در سراسر کشور اخراج کرد.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران‌(IFJ) همراه با اعضا وابسته‌اش اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران(شعبه هند) و اتحادیه روزنامه‌نگاران هندی(IJU) با محکوم کردن شدید این رفتار شرکت کنترل کننده این آژانس خبری، خواستار مداخله فوری دولت و تحقیق کامل در زمینه قانونی بودن چنین اخراج توده‌ای هستند.

در تاریخ ۲۹ سپتامبر نامه‌ای از سوی رییس PTI برای کارکنان ارسال شد که در آن نوشته شده بود کارکنانی که اسامی‌شان در لیست زیر نوشته شده است، قراردادشان لغو شده و فورا محل کار خود را ترک نمایند.

کارکنان اخراجی همگی در بخش‌های غیر تحریریه فعالیت می‌کردند و به ادعای مدیران PTI آنان از سرپرستان بخش‌ها، مهندسین، دستیاران و غیره بوده‌اند.

آژانس خبری اعتماد هند، مهمترین و بزرگترین آژانس خبری هند محسوب می‌شود که توسط هیئت مدیره منتخب توسط صاحبان خانه های رسانه ای این کشور اداره می شود.

تصمیم به اخراج کردن کارکنان بلافاصله پس از یک تغییر در هیات مدیره PTI و انتخاب یک رییس جدید در این آژانس خبری اتفاق افتاده است.مطالب مرتبط