EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


کارگاه آموزشی «بررسی ساختار و تشکیلات صنفی – حرفه‌ای» روزنامه‌نگاران در تهران
سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

کمیته آموزش و پژوهش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، نخستین کارگاه از مجموعه کارگاه‌های تخصصی انجمن را با موضوع «بررسی ساختار و تشکیلات صنفی – حرفه‌ای» آغاز کرده است.

این کارگاه در پنج محور و نه جلسه به موضوعاتی نظیر بررسی تشکل‌های کارگری، صنفی و اصناف، میزان و نحوه تاثیرگذاری آنها در سیاست‌گذاری‌های دولت، قوانین این تشکل‌ها و نیز انجمن‌های حرفه‌ای خاص، مذاکرات سه‌جانبه دولت، صنوف و نمایندگان کارفرمایی، انحصار طلبی و رانت‌جویی، سیاست‌های مالیاتی و اعتراضات جمعی می‌پردازد.

مدیریت محتوایی این مجموعه با دکتر عبدالعلی رضایی از روزنامه نگاران با سابقه است که با حضور اساتید و کارشناسان مرتبط برگزار می‌شود.

در محور نخست این کارگاه با عنوان ” ساختار و تشکیلات صنفی- حرفه‌ای، طی چهار جلسه به موضوعات تشکل‌های کارفرمایی، تشکل‌های کارگری، اصناف و انجمن‌های حرفه‌ای دارای قوانین خاص پرداخته شده و در آن مباحثی نظیر میزان و نوع مشارکت آنها در سیاست‌گذاری‌ها، مطالبات اصلی در مناسبات با قدرت و استراتژی‌های دست‌یابی به نتایج مطلوب، اعضا و کارکرد‌های دفاع از منافع همچون مالیات، حمایت‌های بیمه‌ای و نظایر آن پرداخته می‌شود.

جلسات اول و دوم محور نخست این گارگاه دوشنبه ۱۲ شهریور از ساعت ۹ تا ۱۳ در محل موقت انجمن برگزار شده است.

دومین محور این کارگاه که در یک جلسه برگزار خواهد شد به موضوع قوانین نظام صنفی و نیز چالش‌ها و خلاءهای قانون در این زمینه اختصاص دارد.

محور سوم کارگاه تخصصی “بررسی ساختار و تشکیلات صنفی- حرفه‌ای” طی دو جلسه به مباحت مربوط به مذاکرات سه‌جانبه (دولت، کارفرما، صنف) پرداخته و به بررسی موردی برخی از مذاکرات مانند مذاکرات تعیین حداقل دستمزد و یا مذاکرات اخیر با کامیون‌داران، اقدام می‌شود.

هشتمین، جلسه این کارکاه با محوریت “آسیب‌شناسی تشکل‌های صنفی در ایران” طی یک جلسه به موضوعاتی مانند انحصارطلبی و رانت‌جویی، رسوب مدیران برای مدت طولانی و شکل‌گیری شبکه‌های ارباب- مشتری، موانع مشارکت گسترده اعضا در انتخابات و فعالیت‌های صنفی و مداخلات دولتی می‌پردازد.

آخرین محور این کارگاه تخصصی یا محور پنجم آن به بررسی شکل‌های عمل جمعی در سال‌های اخیر می‌پردازد. در این جلسه به موضوعاتی نظیر تقابل با سیاست‌های مالیاتی، و اعتراض‌های جمعی پرداخته شده و مسئله “مقابله یا تعامل” به بحث گذاشته می‌شود.

شرکت کنندگان در این کارگاه، جمعی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران شاغل در حوز‌ه‌های تخصصی مرتبط با این مباحت در روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری پر مخاطب هستند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در تداوم برنامه‌های خود به کمیته آموزش ماموریت داده است تا تعدادی دیگر از کارگاه‌های تخصصی را طراحی و برگزار نماید که اخبار آن به زودی منشتر خواهد شد.


کارت

کارت