EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


اطلاعیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در حمایت از حقوق صنفی روزنامه‌نگاران «مجلات همشهری»
شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با ابراز نگرانی از تأثیرات منفی قرارداد پیمانکاری «مجلات همشهری» بر اصول حقوق مطبوعات تاکید کرده و «واگذاری کلی انتشار چندین مجله به یک فرد واحد را مغایر با روح حقوق مطبوعات و حقوق مخاطبان» دانسته است.

متن کامل این اطلاعیه به نقل کانال تلگرام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به شرح زیر است:

در پی وصول نامۀ اعتراضی دهها نفر از روزنامه نگاران همکارِ مجلاتِ مؤسسه همشهری به دبیرخانه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، که در آن نکات و مواردی انتقادی و اعتراض در خصوص چگونگی قرارداد واگذاری کلی انتشار این مجلات به بیرون از مؤسسه همشهری و خارج از سازمان رسمی این نشریات درج شده و خواستار رسیدگی انجمن به این موضوع شده بودند، موضوع در هیأت مدیرۀ انجمن مطرح شد.

قطع نظر از مراحل حقوقی مربوط به عقد این قرارداد و نیز فارغ از اینکه در گذشته نیز در این مؤسسه یا در نشریات دیگر رویه‌های مشابهی جریان داشته، انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران معتقد است:

۱- واگذاری کلی و عمومی انتشار چندین مجله به یک فرد واحد، به کیفیتی که در این گونه قراردادها آمده است، مغایر با روح حقوق مطبوعات و نیز حقوق مخاطبان است.در واقع این شیوۀ عمل نافی اعتبار و هویت ماهوی صاحب امتیاز و مدیر مسؤل است. در این دست قراردادها، کسب سود یا دفع زیان توسط پیمانکار به هدف اصلی تبدیل شده و هویت مؤسسه تحت تأثیر روابط تجاری پیمانکار قرار می‌گیرد. تردیدی نیست که هر فعالیت مطبوعاتی می بایست دارای توجیه اقتصادی بوده و سودآور نیز باشد، اما در این شیوۀ پیمانکاری، منزلت کار مطبوعاتی در حد یک فعالیت صرفاً اقتصادی تنزل یافته و شأن حرفه ای آن عمیقاً مخدوش می‌گردد.

۲- واگذاری کلی همۀ امور یک نشریه، به شکلی که در این قرارداد رخ داده است، در تضاد با اصل ثبات حرفه‌ای روزنامه نگاری است. کسی که به عنوان پیمانکار طرف چنین تعهداتی قرار می‌گیرد، به اقتضای الزامات اقتصادی خود به روزنامه نگاری نگاه کرده و از این طریق امنیت شغلی روزنامه نگاران،به تابعی از سودآوری قراردادی وی تبدیل می‌شود.علاوه بر این، بنا به تجربه در این دسته از موارد، پرنسیب‌های هویتی روزنامه‌نگاری، متأثر از نگاه تجاری پیمانکاران شده و دچار آسیبهای جدی می‌شود.

۳- اگرچه در این قرارداد شرط نظارت پیش بینی شده است اما نظارت کیفی در این پیمانکاری، که طبعاً نمی‌بایست نافی الزامات اقتصادی پیمانکار باشد، عملاً امکان پذیر نیست. او موظف است صرفاً موارد قانونی و اخلاقی را رعایت کند اما مداخلۀ بیش از این در کار او با روح قرارداد و اهداف آن مغایر است. به همین دلیل پیمانکار در امور محتوایی نشریات مختار بوده و نمی توان بر محتوای مطالب از نظر کیفیت و هویت نظارتی را معمول داشت.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ضمن ابراز نگرانی از تأثیرات منفی قرارداد پیمانکاری 8 مجلۀ مؤسسۀ همشهری بر اصول حقوق مطبوعات و اخلاق روزنامه‌نگاری، از مؤسسۀ همشهری، شهرداری تهران و شورای شهر تهران می‌خواهد این قرارداد را از این جهات و بطور ویژه تضمین نسبی حقوق صنفی و حرفه ای روزنامه نگاران شاغل در این نشریات مورد بررسی قرار داده و اقدامی به عمل نیاید تا وضعیت بحرانی و سخت مطبوعات و روزنامه نگاری کشور، با چنین رویه‌هایی سخت تر از این شود.


کارت

کارت