EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


صدور قرار کفالت برای اجلال قوامی
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

اجلال قوامی روزنامه‌نگار و فعال مدنی از صدور قرار کفالت ۲۰ میلیون تومانی برای وی به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع و نشر اکاذیب»‌ توسط شعبه دوم بازرسی مجتمع قضایی شهید بهشتی سنندج خبر داد.

این روزنامه‌نگار به بخش فارسی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گفت: در حال حاضر دو پرونده به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، توهین به سپاه پاسداران، نشر اکاذیب و گفتگو با رسانه‌های بیگانه توسط دادگستری برایم تشکیل شده است. در پرونده اول، نهایتا شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج حکم برائت برایم صادر کرد اما این حکم با اعتراض معاون دادستان عمومی و انقلاب به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر ارسال و ۲۷ آبان محاکمه مجدد خواهم شد.

وی افزود: در پرونده دوم به اتهام نوشتن مطالب خلاف واقع و نشر اکاذیب در شعبه دوم بازپرسی مجتمع قضایی شهید بهشتی سنندج محاکمه شدم که در نهایت با قرارکفالت ۲۰ میلیون تومانی آزاد شدم.

گفتنی است اجلال قوامی فعالیت روزنامه‌نگاری خود را از سال ۱۳۷۹ آغاز کرده با هفته نامه‌های کوردی و فارسی در مناطق کردنشین ایران به عنوان دبیر تحریریه همکاری داشته و در طول این سالها بارها بازداشت و به زندان محکوم شده که آخرین آن به سال ۱۳۸۶باز می‌گردد که به ۳ سال زندان محکوم و مدت یک سال از سه سال را در زندان سپری کرد.


کارت

کارت