حمله طالبان به رسانه‌های شهر غزنی و کشته شدن یک کارمند رسانه‌ای

جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ | افغانستان - تیتر یک

در جریان حملات طالبان بر شهر غزنی، آنتن های شماری از تلویزیون ها آتش زده شده و نشرات شماری زیادی از رسانه ها به شمول رادیو وتلویزون ملی در آن ولایت قطع گردیده است و یک کارمند بخش تخنیک تلویزون ملی به نام محمد داود جان باخته است.

مسوولین میگویند نشرات رسانه های غزنی پس از آن قطع گردید که طالبان هنگام حمله بر شهر، به تپه رادیو تلویزون یورش بردند و شماری از آنتن ها و دستگاه های فرستنده رادیوها و تلویزون ها را که در آنجا نصب بود به آتش کشیدند و با شمول پنج مسوول امنیتی همکار تخنیکی رادیو تلویزون ملی را نیز به قتل رساندند.

حجت الله مجددی معاون انجمن ژورنالیستان افغانستان نسبت به وضعیت رسانه ها و خبرنگاران شدیدا نگران بوده از مسوولان امنیتی در مرکز و هم ولایت غزنی میخواهد که برای تأمین امنیت رسانه ها وخبرنگاران غزنی تدابیری جدی را روی دست بگیرند.

انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان از طالبان میخواهد تا با احترام به آزادی بیان و اطلاع رسانی؛ رسانه ها و خبرنگاران را هدف قرار ندهند و باعث خفه شدن آواز مردم نگردند.

همچنین ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیامی به رسانه گفته است که از تپه تلویزیون بالای افراد اینها فیر صورت گرفته و از جانب افراد آنها هم فیر های متقابل صورت گرفته است، چون جنگ جریان دارد اگر در این جریان کدام محلی حریق گردیده و شخص ملکی کشته شده باشد روی این تحقیق مینمایند.مطالب مرتبط