EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


در نامه فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران به روحانی مطرح شد : درخواست برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران و آزادی روزنامه نگاران زندانی
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۲

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران(IFJ) از حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران خواست تا به وعده اش پس از بدست گیری مسئولیت ریاست جمهوری عمل کند.

به گزارش وب سایت این نهاد بین المللی، آقای روحانی در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود در روز دوشنبه در مورد بسته شدن دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران (AoIJ)، عضو فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران گفت که “نهادهای صنفی و انجمن ها بهترین راه برای ساماندهی امور اجتماعی جامعه است.”
متن نامه فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران به حسن روحانی، ریئس جمهور منتخب که از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران ارسال شده به شرح زیر است:
در واکنش به این موضع فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران با نوشتن نامه به رئیس جمهور منتخب از رویکرد جدید به آزادی های مدنی، به ویژه حقوق روزنامه نگاران، استقبال می کند.
درنامه امضا شده توسط جیم بوملها، رئیس فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران خطاب به رئیس جمهور منتخب ایران آمده است: “ما از پاسخ شما در مورد انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که از سال 2009 بسته شده است، استقبال می کنیم. نظر شما در جامعه روزنامه نگاران در سراسر جهان با تحسین روبرو شده است.”
فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران فرصت های از دست رفته گذشته را به شما یادآور می شود، زمانی که همه درخواست ها از مقامات حاکم ایرانی برای پایان دادن به نقض حقوق روزنامه نگاران، از جمله ارعاب روزنامه نگاران و خانواده های آنان، سانسور و همچنین مسدود کردن وب سایت ها و ممنوعیت در گزارش دهی مسائل مهم مبتلا به جامعه، در گوش ها شنیده نشد.
به طور خاص، فدراسیون با توجه به وضعیت ده ها تن از روزنامه نگارانی که در زندان های ایران هستند و در وضعیت غیر انسانی و درمانی اعم از انفرادی و شکنجه و محرومیت از بیمارستان و ملاقات با خانواده قرار دارند، شما را خطاب قرار می دهد.
فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران امید خود را از اعلان عمومی رئیس جمهور منتخب ابراز داشته و آنرا نشانه یک تغییر از نگرش خصمانه علیه رسانه های مستقل از سوی دولت جدید قلمداد می کند.
جیم بوملها در نامه اش افزوده است: سخنان شما که در برگیرنده واژه های “فرصت های جدید” و ” تعامل سازنده” است، و تاکید بر اینکه “ملت ایران با حضور پر شور و مشارکت خود امید را به جامعه باز گردانده اند”، معنای کامل تری با باز کردن فضا برای فعالیت روزنامه نگاری از طریق آزادی روزنامه نگاران زندانی و باز کردن دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران می یابد.
به عنوان بخشی از فعالیت فدراسیون برای پیگیری بازگشایی دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در تهران دو برنامه پیش بینی شده است. اولین برنامه در پارلمان اروپا در روز۲۵ ژوئن ۲۰۱۳ (۴ تیرماه۱۳۹۲) با عنوان “ایران پس از انتخابات” برگزار می شود. برنامه دوم با عنوان “آینده آزادی بیان و رسانه های مستقل در ایران” در اوایل ماه جولای، در مجلس عوام در لندن برگزار و در مورد مسائل ایران بحث خواهد شد.


کارت

کارت