EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


فدراسیون جهانی روزنامه نگاران خواستار آزادی روزنامه نگاران زندانی در ایران شد
جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۳

در پی بازداشت سه روزنامه نگار در دو ماه اخیر و عدم بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، فدراسیون جهانی روزنامه نگاران با صدور بیانیه ای ضمن اعلام حمایت از روزنامه نگاران و انجمن صنفی، خواستار آزادی همه روزنامه نگاران زندانی در ایران شد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است :

فدراسیون جهانی روزنامه نگاران (IFJ) در همبستگی با عضو وابسته خود، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران (AoIJ)، از دولت ایران خواست عمل به وعده های انتخاباتی اش را با احترام به آزادی مطبوعات و آزادی تمامی روزنامه نگاران زندانی در کشور نشان دهد.
برپایه گزارش انجمن سه روزنامه نگار دیگر ایرانی در ماه های اخیر زندانی شده اند، و تعداد کل روزنامه نگاران زندانی در ایران به ٢٣ روزنامه نگار رسیده است.
دو روزنامه – بهار و آسمان – نیز در طی شش ماه گذشته توقیف و تعطیل شده است، در حالی که دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران در تهران، به رغم درخواست های مکرر از رئیس جمهور این کشور، حسن روحانی، و دولتش برای نشان دادن تعهد به آزادی رسانه ها و بازگشایی انجمن، همچنان بسته مانده است.
سه روزنامه نگاری که بازداشت شده اند، در زندان اوین، در شمال غرب تهران،زندانی شده اند.
حسین نورانی نژاد، که به مدت دو سال در استرالیا مشغول به تحصیل بوده است، در اسفند ماه به ایران بازگشت و گذرنامه او موقع ورود در فرودگاه ضبط شد و سپس در یکم اردیبهشت ماه بازداشت شد.
سراج الدین میردامادی که در پاریس زندگی می کرد، در مردادماه سال گذشته به ایران سفر کرد و گذرنامه اش موقع ورود در فرودگاه ضبط و ممنوع الخروج شد، و در ٢١ اردیبهشت ماه بازداشت شد.
و صبا آذر پیک، یک روزنامه نگار زن، در دفتر مجله ای که کار می کرد، تجارت فردا، در روز هفتم خرداد ماه بازداشت شد.
جیم بوملها رئیس فدراسیون جهانی روزنامه نگاران اظهار داشت : ” از زمان انتخابات سال گذشته که روحانی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، فدراسیون بارها و بارها از او و دولتش درخواست کرده پیام قوی ای در مورد آزادی رسانه ها در ایران با آزادی روزنامه نگاران زندانی در کشور و بازگشایی دفتر عضو وابسته ما، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، ارسال دارد.”
وی افزود: ” دیگر بهانه ای نمی تواند وجود داشته باشد. زمان عمل فرارسیده است و رئیس جمهور باید عمل به وعده های انتخاباتی خود را با بازگشایی دفتر انجمن و احترام به نقش مهم روزنامه نگاران در آینده ملت ایران به خوبی نشان دهد. ”
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نگرانی عمیق خود را در رابطه با موضع اتخاذ شده توسط دولت ایران ابراز داشته است. علی مزروعی، رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در این باره اظهار داشت : “ما امیدوار بودیم که پس از انتخابات تابستان سال گذشته و روی کارآمدن دولت جدید تغییری در وضعیت روزنامه نگاران و آزادی مطبوعات در ایران بوجود آید.”
وی افزود : ” متاسفانه سیستم قضایی در ایران هنوز هم مخالف آزادی مطبوعات است و در برابر بازگشایی دفتر انجمن مقاومت می کند. ما از مقامات مسئول درخواست داریم به به آزادی مطبوعات احترام بگذارند، همه روزنامه نگاران بازداشتی و زندانی را آزاد کنند، و دفتر انجمن را بازگشایی کنند تا بتواند وظائف صنفی اش را انجام دهد و از حقوق صنفی اعضا حمایت و پشتیبانی نماید.”
بث کوستا، دبیرکل فدراسیون جهانی روزنامه نگاران، با اعلام حمایت کامل فدراسیون از روزنامه نگاران و انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران دراین باره گفت : “ما از سیستم قضایی ایران می خواهیم در انجام مسئولیت خود را نسبت به رعایت حقوق اساسی بشر، که در قانون اساسی ایران نیز تضمین شده است، احترام بگذارد و همه روزنامه نگارانی را که در ایران زندان اند، آزاد کند. ”
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/ifj-demands-tha…


کارت

کارت