EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


اعتصاب خبرنگاران نسبت به پوشش خبری اداره محلی در دایکندی افغانستان
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

خبرنگاران محلی در دایکندی افغانستان می‌گویند که به دلیل توهین و تحقیر یکی از همکاران‌شان از سوی سرپرست اداره ثبت احوال و نفوس این منطقه و ادامه روند محدودیت در دسترسی به اطلاعات، پوشش خبری اداره محلی را تحریم کرده‌اند.

خبرنگاران معترض امروز در یک نشست خبری در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی موضع خود را در این زمینه اعلام کردند.

جاوید جویا، خبرنگار رادیو و تلویزیون راه فردا و خبرنگار رادیو محلی نسیم در این نشست خبری گفت:” روز گذشته برای تهیه گزارش به اداره ثبت و احوال نفوس ولایت رفته بودم و به محض ورود به دفتر حفیظ الله واردات، سرپرست این اداره، نامبرده با الفاظ تند گفت که شما خبرنگاران دیوانه و مست هستید.”

جویا افزود که این مسؤل دولتی با بیان این که رسانه چیست، دسترسی به اطلاعات و قانون چیست، او را از شعبه خود بیرون می‌کند.

رضا واحدی مدیر مسؤل رادیو نسیم گفت:” ما بارها به ریاست اطلاعات و فرهنگ مکتوب فرستادیم که خبرنگاران به اطلاعات دسترسی ندارند اما آن اداره در راستای بهبود وضعیت هیچ اقدامی را انجام نداده است.”

وی با متهم کردن مسولان ارشد منطقه دایکندی به بی‌کفایتی، گفت که والی بارها گفته است که ادارات محلی باید در اسرع وقت اطلاعات مورد درخواست رسانه ها را ارایه کنند اما نتوانسته است این دستور العمل را اجرایی کنند.

سید محمد انور شهاب، مدیر مسؤل رادیو دایکندی گفت که تا زمانی که اداره محلی به این قضیه به طور جدی رسیدگی و در راستای تسهیل دسترسی خبرنگاران به اطلاعات به صورت اساسی اقدام نکند، رسانه های دایکندی خبرهای اداره محلی را پوشش نخواهند داد و آن را تحریم می کنند.

وی گفت که نگرانی خبرنگاران به محدودیت در دسترسی به اطلاعات محدود نیست و جامعه رسانه ای دایکندی از نهادهای عدلی و قضایی ولایت نیز به دلیل این که تا اکنون به چندین مورد خشونت، تهدید و فشار زورمندان علیه خبرنگاران رسیدگی نکرده اند، نیز شاکی هستند.

رئیس اداره ثبت احوال و نفوس دایکندی و اداره محلی تا اکنون در این زمینه واکنش نشان نداده اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان، برخورد توهین آمیز با خبرنگاران و تحقیر آنان را از سوی هر مرجعی که باشد، به عنوان اقدامی خلاف ارزش های انسانی و شهروندی محکوم می کند و این گونه رفتارها و یا اعمال هر گونه محدودیت فراقانونی در زمینه دسترسی به اطلاعات از مسؤلان و یا ادارات دولتی را قابل پیگرد قانونی می داند.

حق دسترسی به اطلاعات  در قانون اساسی افغانستان و قانون رسانه های همگانی به رسمیت شناخته شده است و افغانستان چهار سال قبل در این زمینه قانون اختصاصی دسترسی به اطلاعات را تصویب کرده است.


کارت

کارت