EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


سومین دادگاه ریحانه طباطبایی طی هشت سال اخیر
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

براساس گزارش رسانه‌ها ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار قرار است برای سومین بار متوالی طی هشت سال اخیر به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شود.

این روزنامه‌نگار در توییتر شخصی خود نوشته است: «سال ۹۱ نزدیک ۲۰ به روزنامه‌نگار به اتهام‌های واهی ظرف چند روز دستگیر شدند. هرکدام یک ماه و بیشتر انفرادی کشیدیم و نهایتا هم بعد سال‌ها در یک سال اخیر دادگاه‌های این بازداشت برگزار شد. حالا دوشنبه برای سومین بار به اتهام تبلیغ علیه نظام دادگاه دارم و البته برای دومین بار با صلواتی.»

گفتنی است ریحانه طباطبایی بار اول در سال ۸۹ به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت ۳۶ روز در زندان انفرادی دوالف بود که با حکم دادگاه به یک سال زندان محکوم گردید که شش ماه حبس تعزیری آن را در زندان اوین گذراند. در مرتبه دوم وی در سال ۹۳ مجددا به دلیل تشکیل پرونده از سوی اطلاعات سپاه به یکسال زندان محکوم شد و که حبس خود را سپری کرد. در پرونده اخیر که مربوط به یک ماه بازداشت انفرادی بند ۲۰۹ در سال ۹۱ است این روزنامه‌نگار قرار است برای بار سوم به پای میز محاکمه برود.


کارت

کارت