EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


زمان برای پایان دادن به مصونیت در قبال کشتار روزنامه‌نگاران با آمار ۸۲ روزنامه‌نگار کشته شده در سال ۲۰۱۷ فرا رسیده
فدارسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار تغییرات اساسی جهت تضمین امنیت روزنامه‌نگاران است
پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) گزارش کامل سالانه خود در خصوص روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ای که در سال ۲۰۱۷ کشته شده اند را منتشر کرد که شامل جزئیات مربوط به کشتار ۸۲ روزنامه نگار و کارکنان رسانه‌ای می‌شود.

داستان‌ها و تراژدی‌های منتشر شده در این گزارش نشان می‌دهد که اگر چه در یک سال گذشته تعداد روزنامه‌نگاران کشته شده در پایین‌ترین رقم نسبت به یک دهه رسیده است اما تعداد تلفات روزنامه‌نگاران همچنان غیرقابل قبول است.

در بسیاری از کشورها از جمله افغانستان روزنامه‌نگاری حرفه‌ای بسیار خطرناک است.

در افغانستان روزنامه‌نگاران شاهد بیشترین تعداد حملات انتحاری علیه‌شان و در مکزیک روزنامه‌نگاران با تعداد قابل توجهی از قتل‌های هدفمند(۱۳ مورد) روبرو بوده‌اند که بیشتر آنها قربانیان افشای فساد محلی و یا همکاری جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر با مقامات محلی هستند.

این گزارش، چالش‌های مطرح درمورد امنیت روزنامه‌نگاران در سراسر جهان را برجسته می کند.

متن کامل گزارش سالانه فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران کشته شده در سال ۲۰۱۷ را در اینجا بخوانید.

برای خواندن متن کامل به اینجا مراجعه کنید.


کارت

کارت