EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


حمله به رادیو سرحد در ولایت غور افغانستان
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶

حوالی ساعت هشت شب گذشته تعداد افراد ناشناس اقدام به حمله به رادیو سرحد در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور و به آتش کشیدن تجهیزات آن کردند.

به گفته منصور خسرو، مدیر خبر رادیو سرحد: زمانی که فعالیت رادیو متوقف شده بود و کارمندان در رادیو نبوده اند، ساختمان این رسانه که در نزدیک یکی از واحدهای اداره پلیس قرار دارد مورد حمله قرار گرفته است.

به گفته وی، در این رویداد ابتدا صدایی شبیه انفجار شنیده شده و به دنبال آن شعله‌های آتش از استودیو رادیو بلند شد و تجهیزات آن به طور کامل سوخته و یا از کار افتاده است.

خسرو افزود که تا هنوز مشخص نیست که این رویداد ناشی از مواد انفجاری بوده و یا توسط بنزین آتش سوزی ایجاد شده است.

مدیر خبر رادیو سرحد خاطر نشان کرد که تا اکنون هویت عامل/عاملان این رویداد مشخص نیست اما پلیس تحقیقات خود را در این زمینه شروع کرده است.

منصور خسرو تصریح کرد که رادیو سرحد به تازگی از سوی افراد مسلح غیر مسؤل به بهانه های مختلف تهدید شده بود.

مرکز خبرنگاران افغانستان، حمله به ساختمان رادیو سرحد را به عنوان اقدامی خلاف آزادی بیان و رسانه های آزاد و ایجاد هراس و سانسور، به شدت محکوم می کند.

این نهاد حامی خبرنگاران و رسانه ها، از اداره محلی ولایت غور می خواهد با بررسی جدی این قضیه، عاملان آن را تحت پیگرد قانونی قرار دهد و با در اولویت قرار دادن تامین امنیت تاسیسات رسانه ای و خبرنگاران، مانع تکرار این گونه رویدادها شود.

منبع: مرکز خبرنگاران افغانستان


کارت

کارت