EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


مدیر مسوول روزنامه سازندگی در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

در پی شکایت شهرداری تهران علیه روزنامه سازندگی، هیات منصفه دادگاه مطبوعات با اکثریت آرا سید افضل موسوی مدیر مسوول این روزنامه را مجرم شناخته و مستحق تخفیف دانستند.

بر اساس گزارش‌ها روز دوشنبه ۲۷ فروردین‌ماه اکبر نصرالهی سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: امروز پرونده شکایت شهرداری تهران علیه روزنامه سازندگی به ریاست قاضی کریمی و با حضور اعضای هیات منصفه برگزار شد؛ در این پرونده سید افضل موسوی به نشر مطالب خلاف واقع متهم شده است.

به گفته آقای نصرالهی اعضای هیات منصفه بعد از شنیدن شکایت و دفاعیات، مدیر مسوول سازندگی را با اکثریت مطلق آرا مجرم و با اکثریت آراء وی را مستحق تخفیف دانستند.

قرار است رأی پرونده این فعال رسانه‌ای در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی کریمی صادر شود.

نصراللهی گفت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های مهدی عرفاتی و سید افضل موسوی مدیر مسئول روزنامه سازندگی که جداگانه به ریاست قاضی کاشانکی در شعبه سوم و قاضی کریمی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.


کارت

کارت