EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


محکومیت مدیر مسوول روزنامه اعتماد به پرداخت جزای نقدی
یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

گزارش‌ها از صدور حکم محکومیت علیه مدیرمسوول روزنامه اعتماد در دادگاه کیفری ۱ استان تهران مبنی بر پرداخت جریمه نقدی ۲۰ میلیون تومانی حکایت دارد.

بر اساس گزارش روز شنبه هفتم بهمن‌ماه روزنامه اعتماد، شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ استان تهران، بهروز بهزادی مدیر مسوول این روزنامه را به دلیل انتشار یک گزارش و بخشنامه وزارت کشور به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد و با رعایت بند ۲۱ تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تعدیل مجازات نقدی  مجازات حبس را به پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد.

روز دوشنبه ۲۵ دی‌ماه اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات مدیرمسوول روزنامه اعتماد را در ارتباط با انتشاربخشنامه حجاب «با اکثریت مطلق آرا» مجرم شناختند و وی را «مستحق هیچ تخفیفی» ندانستند.

محکومیت مدیر مسوول روزنامه اعتماد در پی انتشار گزارشی در روز دوشنبه ششم آذرماه  با عنوان «چه کسی پشت پروژه حجاب‌بانها است» بود که چند حقوقدان نظرات خود را بیان کردند و ابن روزنامه بخشی از یک بخشنامه با عنوان خیلی محرمانه که از سوی وزارت کشور مبنی بر برخورد شدید با مخالفان حجاب اجباری صادر شده است را منتشر کرد.

در همان‌روز دادستان تهران به دلیل انتشار این بخشنامه علیه مدیر مسوول روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد.

پیش از این نیز بهروز بهزادی مدیر مسوول روزنامه اعتماد طی حکمی به ممنوعیت یک سال فعالیت مطبوعاتی محکوم شده بود که این‌ پرونده با  اعتراض وی، در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است

 


کارت

کارت