EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


دادگاه رسیدگی به پرونده مدیر مسوول روزنامه اینترنتی فراز برگزار شد
چهارشنبه ۶ دی ۱۴۰۲

جلسه رسیدگی به اتهامات انتسابی علی مراد مرادی مدیر مسوول روزنامه اینترنتی فراز روز گذشته برگزار شد.

بر اساس این خبر روز دوشنبه چهارم دی‌ماه دادگاه رسیدگی به پرونده مدیر مسوول روزنامه اینترنتی فراز در شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد.

اکبر نصراللهی، سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در گفتگویی ضمن اعلام این خبر افزود: اتهام آقای مرادی مدیر مسوول روزنامه اینترنتی فراز «ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی» است.

وی افزود: متهم در بخشی از دفاعیات خود گفت، ما «افغان هراسی و افغان ستیزی» نکردیم بلکه از مهاجران قانونی دفاع و از مهاجران غیرقانونی و از عدم ساماندهی آن‌ها انتقاد کردیم.

نصراللهی در پایان گفت: «رای دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های مدیر مسوول فراز متعاقبا اعلام خواهد شد».

 


کارت

کارت