EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


خبرنگار روس در استودیوی شبکه رادیویی با چاقو مورد حمله قرار گرفت
چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶

خانم Tatyana Felgengauer معاون سردبیر و گوینده در ۲۳ اکتبر در ایستگاه رادیویی Ekho Moskyv مسکو از ناحیه گلو با ضربات چاقو مورد حمله قرار گرفت.

براساس گزارش‌ها حال این روزنامه‌نگار شناخته شده وخیم نبوده و وضعیت ثابتی دارد.

فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ و EFJ) به همراه عضو وابسته‌شان اتحادیه روزنامه نگاران روس (RUJ) با محکوم کردن این حادثه، خواستار تحقیقات فوری در مورد حمله به این روزنامه‌نگار شناخته شده هستند.

براساس گزارش‌ها فرد مهاجم با استفاده از اسپری گاز اشک‌آور، نگهبانان درب رادیو را از پا درآورده و وارد ساختمان شده و به استودیوی واقع در طبقه ۱۴که Tatyana Felgengauer کار می‌کرده وارد شده است.

به گفته یکی از کارکنان رادیو «شخص مهاجم با هدف به اینجا آمده بود و می‌دانست دقیقا کجا باید برود».

براساس گزارش‌ها فرد مهاجم بازداشت و تحویل پلیس شده است.

برای خواندن متن کامل این خبر به اینجا مراجعه کنید.


کارت

کارت