EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


شرکت خبرنگاران افغان در دوره آموزشی «خبرنگاری جنگ» در ترکیه
سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶

دوره آموزشی «خبرنگاری جنگ» که برای خبرنگاران ۱۲ کشور از جمله افغانستان در ترکیه برگزار شده بود، به پایان رسید.

این برنامه آموزشی با همکاری آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه(تیکا)، خبرگزاری آناتولی و آکادمی پلیس ترکیه در مرکز آموزش حوادث اضطراری ترکیه(آفاد) از ۹ تا ۲۲ اکتبر در شهر انقره برگزار شد.

عبدالقیوم پدرام قاضی زاده از جمله خبرنگاران افغان شرکت کننده در این برنامه گفت که دراین دوره آموزشی ۲۵ خبرنگار از ۱۲ کشور از جمله شش خبرنگار از افغانستان( تلویزیون های آرزو، آریانا، مشعل، ملی و خبرگزاری پژواک و رادیو آزادی) شرکت کرده بودند.

وی گفت که این برنامه به منظور آموزش خبرنگاران حرفه ای برای پوشش اخبار مربوط به حالات اضطراری در مرکز آموزش حوادث اضطراری ترکیه برگزار شده بود.

آموزش روانی و تکنیکی در حالات اضطراری، چگونگی سفر به مناطق آسیب دیده، حفظ مصونیت جانی در شرایط غیر عادی از جمله در خطوط جنگی و حوادث طبیعی از موارد عمده این برنامه آموزشی بوده است.

نماینده مرکز خبرنگاران افغانستان افزود که اکنون شرکت کنندگان این برنامه می توانند تجارب و آموخته های خود را برای دیگر خبرنگاران در مناطق کاری خود انتقال دهند و در ارتقای توانایی کاری همکاران خود در وضعیت های غیر عادی سهم بگیرند.

منبع: مرکز خبرنگاران افغانستان


کارت

کارت