EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


شش توصیه فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران برای تحقق دستمزد برابر
شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

به مناسبت هجدهم سپتامبر، روز جهانی دستمزد برابر، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ)  شش توصیه برای رسانه‌ها برای تعیین دستمزد برابر در اتاق‌های خبر منتشر کرده است.

فدراسیون اهمیت اتخاذ قوانین محکم برای برابری حقوقی را به دولت‌های جهان یادآوری کرد و از رسانه‌های جهان خواست با پیروی از شش نکته برای دستمزد برابر، اصول شفافیت را در مورد دستمزدها اتخاذ کنند:

یک- از مقیاس‌های شفاف برای پرداخت دستمزد در اتاق‌های خبر استفاده کنید.

دو- همه فرصت‌های شغلی را به صورت عمومی تبلیغ کنید.

سه- سیاست فرصت‌های برابر را اتخاذ کنید.

چهار- ارزیابی سالانه همه کارکنان را انجام دهید.

پنج- ممیزی با دستمزد برابر در محل کار (میانگین حقوق مرد و زن) انجام دهید و نتایج را منتشر کنید.

شش- اطمینان حاصل کنید افرادی که به مرخصی زایمان / پدری / والدین می‌روند با همان شرایط کاری و حقوق و دستمزد به همان شغل باز می‌گردند.

ماریا آنجلس سامپریو، رئیس شورای جنسیت فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این رابطه گفت: «شکاف جنسیتی در دستمزد نشان دهنده یک بی عدالتی اجتماعی بزرگ در حرفه ما است. زمان آن فرا رسیده است که رسانه‌ها با کارمندان خود بدون توجه به جنسیت و منشاء آنها به طور یکسان رفتار کنند. نکات فدراسیون نقطه شروع خوبی برای این کار است.»

طبق گزارش سازمان بین المللی کار(ILO)  زنان در سطح جهان بیست درصد کمتر از مردان دستمزد می‌گیرند و روزنامه‌نگاری نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در حالی که برخی از رسانه‌ها ادعا می‌کنند که برای اثبات حسن نیت خود در برابری دستمزدها، از مقیاس حقوقی استفاده می‌کنند؛ دسترسی به ترفیع‌ها، پاداش‌ها، و پاداش‌های غیرنقدی معمولاً به‌صورت عمومی منتشر نمی‌شود. علاوه بر این، مادر بودن عامل دیگری است که به ناچار کاهش دستمزد دیگری را به همراه دارد که بر کل حرفه یک زن تأثیر می‌گذارد.


کارت

کارت